Medtronic
Medtronic
spacer
Medronic
spacer Medtronic Sverige > Information till sjukvårdspersonal > Medtronic CareLink® Network
spacer spacer
   
   
   
spacer
spacer

spacer
spacer

Medtronic CareLink® Network - fjärruppföljning i hemmiljö

Hjärtrytmrubbningar är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen vilket har medfört att frekvensen av hjärtimplantat och implanterbara hjärtmonitorer (Reveal®) ökar i Sverige, liksom i övriga världen.

Detta ställer nya och högre krav på de implanterande och uppföljande klinikerna i form av tid och resurser. Medtronic har som första företag i världen utvecklat ett system som underlättar för dessa kliniker, men även för de patienter som får hjärtimplantat och implanterbara hjärtmonitorer från Medtronic.

CareLink® Network är ett internetbaserat system som monitorerar patienter med hjärtimplantat och hjärtmonitorer tillverkade av Medtronic. Systemet möjliggör överföring av information, från patientens implantat, i hemmet till läkaren/sjuksköterskan på ett enkelt och smidigt sätt. I USA använder redan över 125.000 patienter CareLink och över 400.000 överföringar av data har genomförts. I Sverige är systemet relativt nystartat men finns redan på de flesta sjukhus som implanterar ICD 1. Antalet svenska sjukhus som använder sig av CareLink förväntas öka inom den närmaste tiden.

carelink
Patientmonitorn med antenn

Dataöverföring med Carelink sker efter att patienten och doktorn/sjuksköterskan kommit överens om en tid när patienten skall sända information från hjärtimplantatet eller hjärtmonitorn. En sådan överenskommelse kan också göras t.ex. om patienten upplever symtom och önskar att doktorn skall kontrollera implantatet. När det är dags för dataöverföring kopplar patienten in sladden från CareLink-monitorn i ett vanligt analogt telefonuttag. Därefter slås patientmonitorn på med ett enkelt knapptryck. Vidare placerar patienten en ”antenn” över hjärtimplantatet eller hjärtmonitorn, vilket leder till att monitorn börjar läsa av och ladda över information från implantatet. Informationen sänds sedan till en server och hela processen tar vanligtvis inte mer än 3 minuter. När sändningen är avslutad använder doktorn/sjuksköterskan Internet för att studera och analysera den information som har sänts från patientens hjärtimplantat eller hjärtmonitor. Därefter tas beslut om någon åtgärd behövs eller om hjärtimplantatet/järtmonitorn fungerar på bästa sätt för patienten.

1 För frågor och funderingar kring CareLink är du välkommen att kontakta Hjärtsjuksköterska Barbara Jabur Möller på Universitetssjukhuset i Lund på mailadress barbara.jabur@skane.se 

tillbaka


till toppen