Medtronic Slovensku
Medtronic
O spoločnosti Medtronic
Medtronic Domov > O spoločnosti Medtronic > Naše poslanie
Medtronic
   
   
   
Medtronic
Medtronic

Medtronic
Medtronic

O novej spoločnosti Medtronic

Odstrániť bariéry, získať viac ľudí

Medtronic a Covidien tvoria (jednu) spoločnosť zameranú na medicínske technológie a služby so širokým portfóliom produktov. S globálnou pôsobnosťou tak umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky v zdravotnej starostlivosti.

Našu činnosť spájame s potrebami ľudí
Obe spoločnosti, Covidien a Medtronic, sa zaviazali zlepšovať životy ľudí prostredníctvom svojich medicínskych technológií. Naše spoločnosti sme spojili s cieľom zrýchliť a posunúť (našu) schopnosť vytvárať zmysluplné inovácie pre nemocnice, zdravotné systémy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dokázali zabezpečiť najlepšiu možnú starostlivosť pacientom a ich rodinám na celom svete.

Spoluprácou za inováciami
Uvedomujeme si, že inovácia má zmysel len vtedy, ak je bezpečná, efektívna a využiteľná. Preto v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky spolupracujeme so zdravotnými systémami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby sme spojili naše schopnosti s ich odbornými znalosťami a dosiahli tak čo najlepšie výsledky.

Spoločne ďalej
S meniacimi sa požiadavkami na zdravotnú starostlivosť musia byť spoločnosti poskytujúce zdravotnícke produkty a služby ochotné robiť veci inak. Spojenie Medtronic a Covidien ukazuje, že sme sa pri riešení problémov v záujme dosiahnutia lepšieho zdravia zaviazali myslieť inak. Budeme vás priebežne informovať o tom, ako sa týmto prístupom darí zabezpečiť lepšie zdravie väčšiemu počtu ľudí.

MEDTRONIC DOKONČIL AKVIZÍCIU SPOLOČNOSTI COVIDIEN

Privítanie spoločnosti Covidien v spoločnosti Medtronic

back
 

top