ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ MEDTRONIC

Η Medtronic είναι μια διεθνής εταιρεία που σκοπό έχει να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων μέσα από την ιατρική τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Επιχειρηματικές μονάδες της Medtronic plc

Τομέας καρδιαγγειακών νοσημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

 • Αορτικά και Περιφερικά Αγγειακά
 • Καρδιακός ρυθμός και Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Στεφανιαία και Δομική καρδιακή νόσος

Τομέας καρδιαγγειακών νοσημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Νευροτροποποίηση
 • Νευροαγγειακές διαταραχές
 • Ορθοπαιδική
 • Σπονδυλική στήλη
 • Χειρουργικές τεχνολογίες

Τομέας καρδιαγγειακών νοσημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ COVIDIEN)

 • Τεχνολογίες πρώιμης διάγνωσης
 • Παρακολούθηση και αποκατάσταση ασθενών
 • Προϊόντα φροντίδας νεφρών
 • Χειρουργικές καινοτομίες

Τομέας Διαβήτη

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

 • Υπηρεσίες και λύσεις για τον διαβήτη
 • Εντατική διαχείριση ινσουλίνης
 • Μη εντατικές θεραπείες διαβήτη

Γεγονότα και στατιστικά στοιχεία της Medtronic