ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - EURÓPA, KÖZEL-KELET ÉS AFRIKA (EMEA)

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban ismertetjük, hogy a Medtronic milyen módon kezeli a személyes információkat.

A honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tett kijelentéseket. Kérjük, olvassa el a használati feltételeket annak érdekében, hogy tisztában legyen a honlap működésének általános szabályaival. 

A személyes adatokat minden esetben az alábbiak szerint kezeljük:

 • Bizalmasan és becsületesen
 • Az általunk tett nyilatkozatoknak megfelelően
 • Törvényes módon, az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek, irányelveknek, szabályozásoknak és alapelveknek megfelelően

A ”mi” vagy ”miénk” szavak alatt a Medtronic értendő. A Medtronic név teljes üzleti tevékenységünk azonosítására szolgál, mely a nyilatkozat végén pontosan megtalálható.

Mikor alkalmazandók az Adatvédelmi Alapelvek?

Jelen Adatvédelmi Alapelvek az adatokra akkor alkalmazandók, amikor azokat közvetlenül azon személytől szerezzük meg, akire az adott adat vonatkozik, valamint ha olyan adatokat kapunk egy személytől (vagy társaságtól), amelyek másik személyre vonatkoznak. Következésképpen, jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban az ”Ön”, ”én”, ”részemre” és „rólam” szavak alatt azt a személyt értjük, akinek személyes információját feldolgozzuk, akár közvetlenül tőle, akár valaki mástól kapjuk az adott információt.

Ezen Adatvédelmi Alapelvek a következő esetekben nem alkalmazandók:

 • a munkavállalóinkra, a velünk való munkakapcsolatuk keretében
 • ha külön megjegyzésben ennek ellenkezőjét jelezzük, vagy felhívjuk a figyelmet egy másik, általunk alkalmazott alapelvre
 • ha az információ nem alkalmas az adott személy beazonosítására, beleértve azon személyes információkat is (ezeket lentebb határozzuk meg), amelyeket a személy beazonosítására alkalmatlanná tettünk

 

Mi az adatfeldolgozás?
Az adatfeldolgozás a személyes adatokkal – automatikus vagy nem automatikus módon – végzett minden művelet, ideértve azok begyűjtését, használatát, közlését, alkalmazását, módosítását, korrigálását, visszakeresését, összekapcsolását, zárolását, törlését, továbbítását, megszüntetését, felvételét, szervezését, tárolását.

Mi a személyes információ?
A személyes információ olyan Önnel kapcsolatos információ, amelyet mi kimondottan az Ön azonosítására használunk, mint például az Ön:

 • neve
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • születési ideje
 • címe
 • TB száma vagy más nemzeti azonosítója
 • számlaszáma
 • minden egyéb információ, amely beazonosítja vagy beazonosíthatja Önt, illetve amely Önhöz kapcsolható.

 

A személyes információk néhány fajtája Különösen személyes információnak tekinthető. A Különösen személyes információ maghatározását lásd lentebb.
Az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatban a személyes információ fogalmába beleértendő a Különösen személyes információ is, kivéve, ha nem állítjuk kimondottan ennek ellenkezőjét.

Mikor és hogyan szerzi meg a Medtronic a személyes információkat?
A Medtronic számos eltérő módon gyűjtheti be a személyes információkat. Például:

 • Web oldalunkon lehetősége van Önnek arra, hogy személyes információkat küldjön számunkra. Ezt megteheti egy regisztrációs űrlap, vagy egy kérdőív kitöltésével vagy e-mail küldésével. Lehetősége van arra, hogy a Web oldalunkat személyre szabottan használja, így az a lehető leghatékonyabb módon szolgálhatja Önt. Ennek megteremtéséhez bizonyos személyes adatokat fogunk kérni Öntől. Ezen információknak, illetve a cookies-on keresztül megszerzett nem személyes jellegű információknak a segítségével meg tudjuk mondani, hogy Ön látogatta-e korábban Web oldalunkat.
 • Személyes információkat szerezhetünk Önről, amikor Ön felveszi velünk a kapcsolatot információ kérés során, illetve termékekkel vagy szolgáltatásokkal összefüggésben.
 • Személyes információkhoz juthatunk Önnel kapcsolatban vevőinkkel, szállítóinkkal és más üzleti partnereinkkel folytatott kereskedelmi tranzakcióink során.

 

Mire használhatja a Medtronic a személyes információkat?
Az Ön személyes információit felhasználhatjuk (kivéve a Különösen személyes információkat, amelyek lentebb kerülnek kifejtésre):

 • a kéréseinek és kérdéseinek a megválaszolására,
 • arra, hogy szerződést kössünk, vagy szerződéses tárgyalást folytassunk Önnel vagy Önről,
 • az adatbázisunk bővítése céljára, beleértve az Ön személyes adatait tartalmazó nyilvántartásokat,
 • az Önnel postai úton történő kapcsolatfelvétel céljára (vagy egyéb módon az Ön engedélyével), olyan információk megosztása céljából, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára, beleértve a klinikai kísérletekről szóló és a mi vagy mások termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatos információkat,
 • elemzési célokra, illetve a programok, termékek, gyógymódok, szolgáltatások és az elégedettség kutatása, fejlesztése és javítása céljából,
 • az Ön személyes azonosítóinak (neve, e-mail címe, TB száma, stb.) eltávolítására. Ebben az esetben Ön már nem lesz többé egyénileg beazonosítható. Amint megszüntetjük az információ beazonosíthatóságát, az többé már nem minősül személyes információnak, és így nem tartozik ezen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá,
 • arra a célra, hogy Web oldalunkhoz való hozzáférését személyre szabjuk, például tájékoztassuk Önt az újdonságokról, amelyek érdekelhetik Önt
 • ezen Adatvédelmi Nyilatkozat érvényre juttatására, illetve a jogainknak vagy tulajdonunknak a védelmére,
 • az Ön alapvető érdekeinek védelmére, illetve másik személy egészségének, biztonságának vagy jólétének védelme érdekében,
 • a törvénynek, jogszabálynak, bírósági határozatnak vagy más jogi kötelezettségek betartása céljára,
 • a mi egyéb jogos érdekeink elérése céljából, hacsak ez nem érinti kedvezőtlenül az Ön jogait vagy szabadságát,
 • egyéb esetekben, amelyekhez Ön hozzájárulását adja.

 

Mi a Különösen személyes információ?
Különösen személyes információnak minősül az a személyes információ, amely felfedi, vagy utal az Ön egészségi állapotára (úgy, mint az Ön készülékének sorszámára vagy az implantátum idejére), faji vagy etnikai származására, vallására vagy világnézetére, szexuális életére, politikai hovatartozására, vagy szakszervezeti tagságára.

Eltérően fogja-e összegyűjteni és kezelni a Medtronic a Különösen személyes információkat a többi személyes információtól?

Medtronic az Ön Különösen személyes információit megszerzi és felhasználja, kizárólag:

 • olyan módon, ahogy Ön arra kifejezett hozzájárulását adja,
 • védve az Ön alapvető érdekeit azon esetekben, amikor az Ön egyértelmű hozzájárulása nem adható meg vagy nem kérhető,
 • az adott ország jogszabályainak megfelelően,
 • olyan esetekben, amikor az alkalmazásuk orvosi célokból szükséges, olyan módon, hogy titoktartásunk minden esetben megfeleljen az orvosi titoktartási kötelezettségnek,
 • megalapozva, gyakorolva vagy védve egy jogi igényt.

Például: 

 • Különösen személyes információkhoz juthatunk a betegeinkrol vevoinken, szállítóinkon vagy más üzleti partnerünkön keresztül akkor, amikor termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz gyógymódot vagy technikai segítséget nyújtunk az Ön számára.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk betegeinkről, mikor kérdéseket és javaslatokat kapunk termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk azért, hogy biztosítsuk a termékeinknek és szolgáltatásainknak a biztonságos és hatékony használatát, az amerikai "Food and Drug Administration", illetve az európai és más kormányzati hatóságok elvárásainak megfelelően.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk a klinikai kísérletekben, tanulmányokban és más kutatási kezdeményezésekben részt vevőkről.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk közvetlenül Öntől, amikor Ön önkéntesen szolgáltatja azokat számunkra.

 

A Medtronic a személyes információkat használja-e a későbbiekben arra, hogy marketing üzeneteket küldjön részemre?
Időről időre megkereshetjük Önt személyesen, e-mailen, faxon, postai úton vagy telefonon keresztül, hogy tájékoztassuk programjainkról, termékeinkről, szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik Önt, kivéve abban az esetben, ha Ön kifejezetten tájékoztat minket arról, hogy nem óhajt marketing vagy piackutatási kommunikációnkban részt venni. Amennyiben az érvényes jogszabályok megkövetelik az Ön kifejezett hozzájárulását bizonyos marketing kommunikációban történő részvételhez, akkor mi csak az Ön kifejezett hozzájárulásának kézhezvétele után küldünk Önnek ilyen típusú információt.

Mi a teendő abban az esetben, ha többé már nem kívánok marketing üzeneteket kapni a Medtronic-tól?
Ha meg kívánja szüntetni a marketing vagy piackutatási célú kommunikációt velünk, vagy meg szeretné szüntetni a személyes információinak általunk történő bárminemű alkalmazását, felveheti velünk a kapcsolatot a Nyilatkozat végén ismertetett módon, jelezve, hogy milyen típusú kommunikációt kíván megszüntetni.
Amennyiben kapott, vagy a jövőben kap e-mailt tőlünk, hasznos tudnia, hogy minden általunk küldött levél tartalmaz egy egyszerű, automatikus módot a tőlünk származó e-mailek további beérkezésének lemondására.

Megosztja-e valaha a Medtronic a személyes információkat harmadik féllel?
Medtronic nem fogja megosztani az Ön személyes információit kapcsolatban nem lévő harmadik féllel az Ön engedélye nélkül, kivéve, amikor ezt az Adatvédelmi Nyilatkozat lehetővé teszi.

A szokásos üzletmenet keretében néhány személyes információt meg fogunk osztani azon cégekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak vagy feladatokat látnak el a nevünkben. Például különböző kereskedőkkel vagy szállítókkal szállíttatjuk el a termékeinket. Ezen esetekben a rendelés kiszállítása érdekében ellátjuk a kereskedőt vagy a szállítót személyes információkkal, mint például az Ön neve és postai címe. Amikor egy harmadik féllel megosztjuk az Ön személyes adatait, akkor nem adunk számukra felhatalmazást arra, hogy megtartsák, közzétegyék, vagy használják az Ön adatait, azon célon felül, hogy teljesítsék azt a szolgáltatást, amellyel megbíztuk őket.

Nem adjuk el, cseréljük el vagy tesszük közzé az Ön személyes információit, azon esetek kivételével, amikor a vállalat értékesítésre kerül, összeolvad, megszűnik vagy akvizíciót hajt végre.

Kötelességünk kiadni az Ön személyes információit bírói rendeletre, idézésre, keresési végzésre, törvény vagy szabályozás alapján. Együtt kell működnünk a törvényt végreható szervekkel a vizsgálatokban, és feljelentést kell tennünk azon Web oldal látogatók ellen, akik megszegik a szabályainkat, vagy olyan viselkedést tanúsítanak, amelyek veszélyesek más látogatókra nézve (vagy illegálisak).

Megoszthatjuk az Ön személyes információit harmadik féllel, ha úgy érezzük, hogy a felfedés szükséges ahhoz, hogy:

 • érvényesítsük jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot,
 • védjük a jogainkat és tulajdonunkat,
 • védjük valaki egészségét, biztonságát vagy jólétét,
 • eleget tegyünk egy jogszabálynak vagy szabályozásnak, bírói rendeletnek vagy más jogi eljárásnak

Továbbít-e a Medtronic rólam személyes információkat a lakhelyemen kívüli más országba?
A Medtronic továbbíthat egy adott országban megszerzett információkat az országhatáron kívülre, bármely, az Európai Gazdasági Térség országába vagy területére és minden más országba, amely az Európai Unió által elismert megfelelő adatvédelemmel rendelkezik. Csak akkor továbbítunk információt más területekre, amennyiben:

 • a továbbítás szükséges az Ön és a Medtronic közötti szerződés teljesülése érdekében vagy az Ön kérésére, szerződés előkészítési intézkedések érdekében; vagy
 • ha hozzájárul a továbbításhoz; vagy
 • ha az adat megfelelő védelemmel lesz kezelve - szerződéssel vagy más védelemmel - a másik országban

A Medtronic valamennyi irodájával és társult tagjával megállapodást kötött annak érdekében, hogy megfelelő védelemmel biztosítsa a személyes információk továbbítását a Medtronic vállalatok között, beleértve a személyes információk (amelyek Különösen személyes információkat is tartalmazhatnak) USA-ban lévő Medtronic vállalataihoz történő továbbítását is.

 

Mi történik az Adatvédelmi Nyilatkozat változtatása esetén?
Amennyiben lényeges változást hajtunk végre jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban, a Nyilatkozat fő módosult pontjait ismertetni fogjuk. A Nyilatkozat legfrissebb változatát, illetve a korábbi változatokat mindig megtalálhatja országának Web oldalán, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot a lenti címen.

Hogy valósítják meg a személyes információk biztonságát?
Ésszerű fizikai, adminisztratív és technikai védelmet használunk, hogy megvédjük az Ön személyes információit a veszteségtől, nem megfelelő használattól és a jogtalan hozzáféréstől, felfedéstől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Azon munkavállalóink és szerződéses megbízottjaink hozzáférését is korlátozzuk, akiknek szükségesek az Ön személyes információi ahhoz, hogy ellássák feladatukat. Nem szabad elfelejtenie, hogy az Interneten keresztüli továbbítás sem nyújt 100%-os biztonságot vagy hibamentességet. Például, a nekünk küldött vagy tőlünk induló e-mail biztonsága is kérdéses, ezért nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen információkat küld nekünk e-mailen keresztül.

Mennyi ideig tartja meg a Medtronic a személyes információimat?
Nem őrzünk tovább információkat, mint ameddig az szükséges. Sok esetben huzamosabb ideig kell megőriznünk a személyes információkat azért, hogy elérhetővé tegyük őket, ha kérdések vagy viták merülnének fel. Minden begyűjtött személyes információhoz meghatározunk egy megőrzési időt, figyelembe véve az adott helyzethez kapcsolódó elvárásokat és a lejárt, nem használt információ – a legkorábbi, megfelelő alkalommal történő - megsemmisítésének szükségességét. Amíg személyes információi rendelkezésünkre állnak, addig azok kezelését jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végezzük.

Létezik további adatvédelemi alapelv a Medtronic Web oldalát illetően?

Linkek. Web oldalunk tartalmazhat mások által működtetett Web oldalakra utaló linkeket. Ezek a linkek az Ön kényelmét szolgálják, azonban mi nem vizsgáljuk felül, nem ellenőrizzük, illetve nem felügyeljük a mások által működtetett Web oldalak adatvédelmi gyakorlatát. Nem vagyunk felelősek a harmadik fél által működtetett Web oldalakért vagy az Ön üzleti ügyeiért, amelyeket velük folytat.
Web oldalunk tartalmazhat linkeket más Medtronic által működtetett Web oldalakra is. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az Európában, Közel-Keleten és Afrikában működo Medtronic vállalatok Web oldalaira terjed ki és előfordulhatnak kisebb különbségek az egyes Nyilatkozatokban, amint azt közzé is tettük az egyes európai, Közel-keleti és afrikai országokban. Ezért, amikor erről a Web oldalról követ egy linket egy másik Web oldalra, még akkor is, ha az egy másik Medtronic által üzemeltetett oldal, azt ajánljuk, hogy nézze át a Web oldal adatvédelmi gyakorlatát.

Cookies. A Medtronic alkalmazhat „cookie”-kat a Web oldalán. A „Cookie”-k olyan szöveges fájlok, amelyeket gépének böngésző fájljába telepítünk, amikor meglátogat minket. A „cookie”-k a számítógépének merev lemezén kerülhetnek tárolásra. Azon információk, amelyeket a „cookie”-k használatával szerzünk meg, nem személyes információk. A „cookie”-kat bármikor visszautasíthatja, ha a böngészője ezt lehetővé teszi. Azonban amennyiben így tesz, elképzelhető, hogy Web oldalunk bizonyos részei nem működnek megfelelően. Harmadik személyeknek nem engedélyezzük, hogy „cookie”-kat helyezzenek el a Web oldalunkon.

Hogyan vegyük fel a kapcsolatot a Medtronic-kal?
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az Önről szóló információinkat megfelelően őrizzük. Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről szóló információnk nem teljes, pontos vagy friss, vagy esetleg kérdése vagy megjegyzése merül fel ezen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot a következo címen:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Kft.
Budapest 1113
Bocskai út 134-146., Dorottya udvar, C. épület, 3. emelet
T: (06 1) 8890600 F: (06 1) 8890699
E-mail: hungary@medtronic.com


Változat: 2015 szeptember