Value-Based Healthcare: Een wereldwijde beoordeling (Global Assesment)

HET BEOORDELEN VAN GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN VAN 25 LANDEN – HOE EN WAAROM

Het wereldwijde assessment dat is uitgevoerd door het Britse bureau Economic Intelligence Unit (EIU) in opdracht van Medtronic, biedt een actuele kijk op de gezondheidszorg in 25 landen over de hele wereld. Vertegenwoordigers van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), Medtronic en EIU Healthcare leggen de methodologie en het belang uit. Hoor hoe het assessment zal helpen bij het bepalen van strategieën en het volgen van de vooruitgang bij het doorvoeren van de noodzakelijke verschuiving van een gezondheidszorg op basis van volume naar zorg die gebaseerd is op waarde voor de patiënt.


Wereldwijd EIU-assessment onthult raamwerk en belangrijke indicatoren van ‘value-based’ gezondheidszorg

Gezondheidszorgsystemen staan wereldwijd voor grote klinische en economische uitdagingen. Hierdoor denken veel leiders na over nieuwe benaderingen van ’value-based’ gezondheidszorg (value-based healthcare - VBHC).

Terwijl de VBHC-implementatie binnen veel gezondheidszorgsystemen in veel landen nog in de kinderschoenen staat, levert het wereldwijde EIU-assessment een reeks wereldwijde indicatoren op die de huidige vooruitgang in de richting van VBHC vastlegt, en een stappenplan met actiepunten voor de toekomst. Het wereldwijd assessment stelt dat we ons nog steeds in de beginfase van de reis naar ’value-based’ gezondheidszorg bevinden. Maar dit is al één stap om het invoeren van VBHC over de hele wereld te versnellen.


RESULTATEN WERELDWIJD VBHC-ASSESSMENT

BEOORDELEN VAN DE STATUS VAN ‘VALUE-BASED’ GEZONDHEIDSZORG OVER DE HELE WERELD

Een matrix voor wereldwijde beoordeling (Global Assesment)

Stijgende kosten, de vergrijzing en de opkomst van revolutionaire technologieën zijn slechts een paar van de uitdagingen waar de wereldwijde gezondheidszorgsystemen mee te kampen hebben. Hoe gaat de wereld kwalitatief hoogwaardige zorg leveren terwijl de kosten onder controle worden gehouden? ‘Value-based’ gezondheidszorg (VBHC) wordt steeds meer gezien als de beste manier om vooruit te komen. Ondanks de groeiende mate van acceptatie, blijkt de implementatie ervan in sommige landen erg moeilijk te zijn. Op dit cruciale moment van verandering meet de EIU in zes continenten of de belangrijke gezondheidszorgsystemen er klaar voor zijn. Het resulteert in een vergelijking tussen 25 landen en de stand van zaken wat betreft vooruitgang op VBHC-gebied.

Bekijk matrix


WAARDE BOVEN VOLUME: DE WEG NAAR EEN GEZONDHEIDSZORG WAARIN DE PATIËNT CENTRAAL STAAT

Beknopte samenvatting

De beweegredenen voor een VBHC-model hebben een hoogtepunt bereikt, maar er is een verschuiving in denkkaders nodig waarbij het beleid en de procedures van de gezondheidszorg die al eeuwen worden gevolgd, moeten worden heroverwogen. Hoe gaan landen systemen implementeren die waarde toekennen aan patiëntresultaten? Hoe zullen zij de vertragende krachten, zoals gefragmenteerde systemen, beperkte infrastructuur en verouderde betalingsmodellen, overwinnen? Lees over het onderzoek dat is gedaan naar de uitdagingen en kansen, inclusief ‘grenslanden’ die indrukwekkende vooruitgang boeken en over waarom sommige landen nog aan deze reis moeten beginnen..

Lees beknopte samenvatting


PAY-FOR-PERFORMANCE-MODEL GROEIT TRAAG

Rapport met bevindingen en methodologie

Omdat mensen langer leven, komen chronische ziektes steeds meer voor en stijgen de kosten van de gezondheidszorg. Om deze financiële druk het hoofd te bieden, moeten beleidsmakers naar resultaten kijken zodat zij waarde kunnen bieden aan patiënten. De verschuiving naar dit ‘value-based’-model vormt een uitdaging, met name voor landen waar de inkomens lager liggen. Door de aanwezigheid van de VBHC-kerncomponenten VBHC in verschillende landen onder de loep te nemen, geeft dit onderzoek nieuwe inzichten in de mate waarin wereldwijde regio’s klaar zijn voor het aanbieden van ‘value-based’ gezondheidszorg.

Meer informatie over bevindingen en methodologie


BEOORDELINGEN ‘VALUE-BASED’ GEZONDHEIDSZORG PER LAND

BEOORDELINGEN ‘VALUE-BASED’ GEZONDHEIDSZORG PER LAND

Over de hele wereld wordt het VBHC-model stapsgewijs ingevoerd. Maar op veel plaatsen is de politieke wil sterk en bewegen beleidsmakers in de goede richting. Deze momentopnames laten zien hoe de faciliterende omgeving en de richtlijnen verschillen tussen de 25 landen, evenals de uiteenlopende prioriteiten in elk land.

Bekijk de momentopnames


‘VALUE-BASED’ GEZONDHEIDSZORGMODELLEN ZIJN DE MOEITE VAN HET ANALYSEREN WAARD

Casestudies

Door de verschillende gradaties in bereidheid tot en invoering van VBHC, is het interessant om te weten dat er pilotprojecten, beleidsinitiatieven en experimenten zijn die de moeite waard zijn. Er zijn gezondheidsraden van de Regional National Health Service (NHS) die pilotprojecten implementeren aan de hand van verzamelde resultaten in Wales. Er worden richtlijnen ontwikkeld door de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) in de VS voor het kopiëren en verspreiden van goede klinische praktijken, waarmee er een verschuiving van 'fee-per-procedure'-modellen naar ’value-based’ gezondheidszorg wordt ingezet. Deze casestudies laten enkele van de meest innovatieve manieren van denken zien van over de hele wereld.

Casestudies lezen