FÖRETAGSLEDARSKAP

Vi är stolta över att vi har rykte om oss att locka till oss och utveckla några av de bästa ledarna i medicinteknikbranschen. Starkt ledarskap är avgörande för att vi ska nå våra mål och lindra smärta, återställa hälsa och förlänga patienternas livslängd.

Medlemmarna i vår ledningsgrupp fungerar som förebilder. De bidrar inte bara med strategisk överblick och motivation utan också till företagets och branschens kollektiva välfärd genom att ingå i inklusionsgrupper, leda frivilligas insatser i samhället och samarbeta med branschkollegor för att förbättra sjukvårdspolicyer.


Omar Ishrak

OMAR ISHRAK

Ordförande och Chief Executive Officer

 


Bill Burke

BILL BURKE

Chief Integration Officer

 


Michael J. Coyle

MICHAEL J. COYLE

Executive Vice President och President, hjärt- och kärlgruppen

 


Mike Genau

MIKE GENAU

Senior Vice President och President, amerikaregionen

 


Hooman Hakami

HOOMAN HAKAMI

Executive Vice President och President, diabetesgruppen

 


Bryan Hanson

BRYAN HANSON

Executive Vice President och President, gruppen för minimalinvasiv behandling

 


Rick Kuntz, M.D.

RICHARD E. KUNTZ, M.D., M.SC.

Senior Vice President och Chief Scientific, Clinical and Regulatory Officer

 


Chris Lee

CHRIS LEE

Senior Vice President och President, Kina

 


Brad Lerman

BRAD LERMAN

Senior Vice President, General Counsel och Corporate Secretary

 


Geoffrey S. Martha

GEOFFREY S. MARTHA

Executive Vice President och Group President, gruppen för restorativa terapier

 


Luann Pendy

LUANN PENDY

Senior Vice President, global kvalitet

 


Carol A. Surface

CAROL A. SURFACE

Senior Vice President och Human Resources Officer

 


Rob Ten Hoedt

ROB TEN HOEDT

Executive Vice President och President, Europa, Mellanöstern och Afrika

 


Bob White

BOB WHITE

Senior Vice President och President, Asien och Stillahavsområdet