further-together

SJUKVÅRDS- SYSTEMETS VIDAREUTVECKLING

Vi arbetar med individer och organisationer runt om i världen för att ompröva dagens system - så vi kan ta sjukvårdssystemet vidare, tillsammans.

LÄS MER

Medtronic + Harvard Business Review

Medtronic är stolt sponsor till "HBR Insigt center" för innovationer inom värdebaserad vård.

Läs mer
HBR Logo
HBR Insight Center

Harvard Business Review

Medtronic och Harvard Business Review samarbetar för att förbättra vårdresultaten och utvecklingen mot värdebaserad vård.

LÄS MER
Value-based Healthcare: A Global Assessment
cobalt-blue-square

Fallstudier

Ta en titt på några av de sätt som Medtronic bidrar till att utveckla sjukvården - till exempel det arbete vi gör med Maastricht University Medical Center i Nederländerna.

LÄS MER
Case Study
Case Studies

Sjukvård som är

sammanhängande

och samordnad

Upptäck hur Medtronic bidrar till att effektivisera för att hantera hälso - och sjukvårdens behov.

LÄS MER

Partnerskap & Forum

Vi arbetar tillsammans med olika experter för att ta itu med viktiga utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Läs mer
Aligning Value Image