Diabeter

BÄTTRE RESULTAT,
LÄGRE KOSTNADER

VÄRDEBASERAD VÅRD FÖR PERSONER SOM LEVER MED DIABETES ELLER FETMA

Ladda ner PDF
LinkedIn
Twitter
Facebook

Dela:

HANTERINGEN AV KRONISKA SJUKDOMAR ÄR NYCKELN TILL ATT FÖRÄNDRA VÅRDEN

Vi vet hur viktig statistiken är – och vi arbetar för att förändra den.


60 % av dödsfallen i världen orsakas av kroniska sjukdomar som diabetes och fetma

Kroniska sjukdomar står för 60 % av dödsfallen världen över.1 Sjukdomar som diabetes eller fetma är ledande orsaker till den växande krisen inom vården, där fler patienter behöver vård samtidigt som kostnaderna ska minskas.1 Med detta i åtanke har vi inlett ett samarbete med globala vårdgivare för att använda våra tekniker, tjänster och kunskaper för att hantera vården bättre för de personer som lever med kroniska sjukdomar. Med stöd från engagerade vårdgivare och specialister erbjuder nu Medtronic lösningar för hanteringen av kroniska tillstånd som inte bara hjälper individer och familjer att få bättre resultat, utan även erbjuder en kostnadsbesparing för vårdgivaren.

Bättre kliniska resultat, utökad vårdåtkomst, optimerade kostnader och bättre effektivitet är viktiga komponenter vid förbättringar inom vården eftersom den globala befolkningen blir äldre och fler kroniska sjukdomar diagnostiseras.

Sätta patientvården i centrum – med målet att leverera bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad – är början på lösningen. Den här metoden kräver ett helt nytt tankesätt när det gäller hur och var patienter får sin behandling.

Dagens vårdsektor baseras främst på modellen ersättning per åtgärd, där ersättningen till sjukhus och vårdgivare baseras på patienternas individuella besök, behandlingar och tester. Alternativet är en värdebaserad hälsovårdsmodell med nya regler och standarder där de totala patientresultaten ligger till grund för betalning och ersättning. Nyckelkomponenterna i en sådan modell inkluderar förebyggande undersökningar, hälsoplaner och klinikbaserad vård, vilket passar särskilt bra för kroniska tillstånd.2

Upptäck Medtronics värdebaserade hälsolösningar för bättre hantering av:

  • pediatrisk diabetes, typ 1: Diabeter är ett nätverk av Medtronic-ägda kliniker i Nederländerna med multidisciplinära team med diabetesspecialister som hanterar den individuella patientens hela vårdcykel. Tidiga klinikresultat visar förbättrade patientresultat, ökad kapacitet för vårdgivarna att behandla högriskpatienter och systematiska kostnadsbesparingar.

  • Fetma: Medtronic har inlett ett strategiskt samarbete med den nederländska kliniken Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) för behandling av personer som lider av fetma. Den patientbaserade behandlingsmodellen erbjuder ett integrerat system för behandling av patienter före och efter fetmaoperationer, möjliggör fler fetmaoperationer och förbättrar det kirurgiska resultatet.

Medtronic utökar klinikmodellerna för diabetes och fetma till andra regioner och vårdsammanhang. Den här sortens samarbete med ledande vårdgivare och myndigheter illustrerar vårdsektorns framtid, och ger bättre resultat till en lägre kostnad.


Som ledare inom medicinteknik för diabetesvård och minimalinvasiv fetmakirurgi går Medtronic i täten för utvecklingen av värdebaserade lösningar för hälso- och sjukvård, specifikt för dessa grupper av högriskpatienter.


pdf Använda patientbaserad vård för att hantera kroniska sjukdomar bättre (.pdf)

Medtronic arbetar med att utöka de klinikbaserade lösningarna som förbättrar resultaten, både för personer som lever med diabetes, typ 1, och de som kämpar med fetma.

1.3MB


1

Världshälsoorganisationen: Chronic Diseases and Health Promotion http://www.who.int/chp/en/

2

Medtronics positioneringsdokument Aligning Value to Drive More Efficient, Integrated Care