Er wordt nu een video gestart - PRATENDE ARTSEN

BEWIJS VAN KLINISCHE WAARDE

IONM TIJDENS (BIJ)SCHILDKLIER-/OOROPERATIES OF PAROTIDECTOMIEËN - OVERZICHT

klinische waarde

BEWIJS VAN BLINDE KLINISCHE ONDERZOEKEN: INTERMITTERENDE IONM HEEFT DE KANS OP DE INCIDENTIE VAN NEUROPARALYSE/-PARESE TIJDENS VOLLEDIGE EN TWEEZIJDIGE THYROÏDECTOMIEËN VERMINDERD

bewijs

BEWIJS UIT DE PRAKTIJK, VAN 8.900 PATIËNTEN IN DUITSLAND: INTERMITTERENDE IONM VERMINDERDE HET PERCENTAGE VROEGE EN PERMANENTE VERLAMMINGEN

Intermitterende IONM verlaagde het algehele percentage postoperatieve vroege en permanente NLR-verlammingen bij patiënten die een schildklieroperatie of procedures met een hoog risico ondergingen (terugkerende struma, schildkliercarcinoom) significant in vergelijking met alleen visualisatie20

bewijs van 8.900 patiënten

BEWIJS VAN EEN NIET-KLINISCH ONDERZOEK: INTERMITTERENDE IONM VERMINDERDE HET PERCENTAGE VOORBIJGAANDE EN PERMANENTE VERLAMMINGEN

In vergelijking met visualisatie heeft intermitterende IONM het percentage voorbijgaande en permanente verlammingen van de NLR (zenuwen die risico lopen) significant verminderd21

bewijs van niet-klinisch onderzoek

BEWIJS VAN EEN KLINISCH ONDERZOEK: INTERMITTERENDE IONM VERBETERDE HET FUNCTIEHERSTEL VAN DE NERVUS LARYNGEUS RECURRENS

De ernst van spraakaandoeningen werd significant verminderd door intermitterende IONM in vergelijking met alleen visualisatie na schildklierchirurgie22

bewijs van een klinisch onderzoek

BEWIJS VAN EEN KLINISCH ONDERZOEK: INTERMITTERENDE IONM VERBETERDE HET FUNCTIEHERSTEL VAN DE AANGEZICHTSZENUW26

bewijs van een klinisch onderzoek
bewijs van een klinisch onderzoek

BEWIJS VAN EEN KLINISCH ONDERZOEK: INTERMITTERENDE IONM
RESULTEERDE IN EERDER FUNCTIEHERSTEL VAN DE AANGEZICHTSZENUW

Vergeleken met visualisatie was bij een significant hoger percentage patiënten sprake van een eerder functieherstel van het aangezicht na operatie aan een terugkerend pleomorf adenoom wanneer hierbij intermitterende IONM werd toegepast26

bewijs van een klinisch onderzoek

BEWIJS OP BASIS VAN GEPOOLDE ANALYSE: INTERMITTERENDE IONM RESULTEERDE IN EEN HOGER PERCENTAGE OPERATIES WAARBIJ DE AANGEZICHTSZENUW GESPAARD BLEEF

Intermitterende IONM resulteerde in een significant hoger percentage patiënten bij wie de NF gespaard bleef, vergeleken met visualisatie, na een operatie aan een akoestisch neuroom.25

gepoolde analyse

INTERMITTERENDE IONM VERLAAGDE HET PERCENTAGENF-PARESES

IONM verlaagde het percentage postoperatieve NF-pareses na parotidectomieën significant vergeleken met visualisatie bij alle patiënten, en bij patiënten zonder comorbiditeiten en zonder eerdere operaties.27

analyse aangezichtszenuw

CONTINUE IONM VERLAAGDE HET PERCENTAGE
PERMANENTE VERLAMMINGEN

permanente verlammingen

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over de gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor nadere informatie contact op met Medtronic en/of raadpleeg de website van Medtronic op www.medtronic.com