Er wordt nu een video gestart - chirurgen

CONTINUE Zenuwmonitoring

TECHNOLOGISCHE VORDERINGEN:
POTENTIËLE TOENEMENDE VOORDELEN VAN CONTINUE IONM MET APSTM-ELECTRODE VERGELEKEN MET INTERMITTERENDE IONM

informatie over continue monitoring

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over de gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor nadere informatie contact op met Medtronic en/of raadpleeg de website van Medtronic op www.medtronic.com