De Medtronic Foundation - Project 6

MEDTRONIC FOUNDATION: SAMEN WERKEN WE AAN GEZONDE GEMEENSCHAPPEN

In lijn met onze missie, wereldwijd betrokken

De Medtronic Foundation richt zich op het uitbreiden van de toegang tot gezondheidszorg voor de sociaal-economisch minderbedeelden voor wie goede zorg onbereikbaar is, en op het bevorderen van gezonde gemeenschappen.

De wereld beter maken is een hoger doel, helemaal wanneer er overal belemmeringen zijn die een betaalbare, kwalitatief goede gezondheidszorg in de weg staan. Hoe dan ook is dit een doel dat Medtronic serieus nastreeft. Via de Medtronic Foundation, en onze partners en programma's, streven we ernaar om aan de verschillende behoeften in verschillende delen van de wereld tegemoet te komen. We doen dit door:

  • de toegang tot de gezondheidszorg uit te breiden en te verbeteren met name in gebieden met sociaal-economisch minderbedeelden;
  • patiënten met chronische ziektes in staat te stellen hun aandoening zelf onder controle te houden en om hun 'extra leven' in te zetten voor anderen in nood;
  • elk van de 84.000 gepassioneerde en vrijgevige werknemers van Medtronic te stimuleren om een deel van hun tijd te besteden, hun vaardigheden in te zetten en informatie te verstrekken aan onze door de Foundation gesponsorde programma's in hun gemeenschap.

Klik op de links voor meer informatie over enkele van de programma's van de Medtronic Foundation.