Er wordt nu een video gestart - Annendaalloop 2019

Mission in Motion Medtronic België

Ontdek hoe medewerkers van Medtronic hun steentje bijdragen aan de samenleving.

Ons als bedrijf maatschappelijk verantwoord gedragen is onderdeel van de missie van Medtronic. Door de talenten en donaties van onze werknemers te bundelen leveren we een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Via vrijwilligerswerk, opleidingen en het verstrekken van grants aan goede doelen helpen we mensen die het heel hard nodig hebben.

Mission in Motion (MiM) stopt echter niet op het niveau van de samenleving. Bij Medtronic kunnen werknemers zowel actief aan hun gezondheid werken als hun steentje bijdragen aan de maatschappij door deel te nemen aan sportevenementen of door vrijwilligersuren te doneren. Ze bewegen dus letterlijk in het kader van onze missie.

Project 6

Project 6 is de gezamenlijke inspanning van medewerkers van Medtronic uit alle delen van de wereld om via vrijwilligerswerk een bijdrage te leveren aan hun samenleving.

Genoemd naar het zesde beginsel van onze missie – ons als bedrijf maatschappelijk verantwoord gedragen – vindt Project 6 plaats in de zesde maand van het jaar. Het is een gelegenheid voor medewerkers om hun vaardigheden en talenten te gebruiken om een verschil te maken in hun lokale gemeenschap.

In 2018 doneerden meer dan 20.000 medewerkers uit 52 landen bijna
60.000 vrijwilligersuren tijdens Project 6. Dat is een fantastische bijdrage.


LIEFDADIGHEID

Vrijwilligerswerk door medewerkers

Ieder jaar sponsort Medtronic kleine liefdadigheidsinitiatieven die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid. Medewerkers van Medtronic die actief deelnemen in en bijdragen aan een goed doel, kunnen hun liefdadigheidsorganisatie nomineren voor dit programma.