Kwaliteit

Een progressief leider in kwaliteit

Kwaliteit vormt al een integraal onderdeel van onze missie sinds deze door onze medeoprichter Earl Bakken in 1960 op papier is gezet. Een van de zes hoofdpunten van deze missie is:

Onvoorwaardelijk streven naar de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten. Het ongeëvenaarde voorbeeld zijn en door anderen erkend worden als bedrijf dat staat voor toewijding, eerlijkheid, integriteit en goede service.

Afbeelding: De uitgebreide kwaliteitsbenadering van medische apparatuur van Medtronic

Omdat het om mensenlevens gaat, nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit heel serieus. Voor ons betekent dat:

  • onze kwaliteitseisen gelden voor al onze producten, diensten en activiteiten, waarbij we altijd kijken naar het grote geheel;
  • we gedurende de gehele levensduur van onze producten uitgebreide en gesloten processen volgen;
  • we proactief zijn – problemen in een vroeg stadium voorkomen en aan het licht brengen;
  • we samenwerken – met artsen die het dichtst bij onze producten en processen staan;
  • we transparant zijn – onze verwachtingen en resultaten delen met alle betrokkenen, en iedereen al in een vroeg stadium op de hoogte brengen van potentiële problemen.

Ons kwaliteitsbeleid

We zullen de verwachtingen van onze klanten overtreffen door onvoorwaardelijk te streven naar ongeëvenaarde productkwaliteit, -betrouwbaarheid en patiëntveiligheid door middel van doeltreffende, dynamische processen die voldoen aan de voorschriften.

We blijven onze kwaliteitsbeheersystemen continu verbeteren, alle geldende wettelijke voorschriften naleven, en onze klanten het allerbeste bieden met betrekking tot onze producten, processen, dienstverlening en relaties.