Samenwerking met artsen

Samenwerking tussen artsen en de medisch-technologische sector bevordert de medische innovatie en leidt tot een betere patiëntenzorg. Enkele manieren waarop Medtronic samenwerkt met artsen zijn scholing en training, klinisch onderzoek, advies en uitvindingen. We zijn trots op onze samenwerking met artsen en hierbij hanteren we richtlijnen die garanderen dat onze interactie met artsen principieel en gepast is.

Samenwerking met artsen bevordert innovatie

Het eerste revolutionaire product van Medtronic – een draagbare pacemaker op batterijen die ontwikkeld werd in de jaren 50 van de vorige eeuw – was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Earl Bakken, medeoprichter van Medtronic, en een toonaangevend hartchirurg van de University of Minnesota Medical School.

Het belang van samenwerking

Onze samenwerking met artsen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve therapieën of het verbeteren van bestaande therapieën die elk jaar weer ontelbare levens verbeteren en ons helpen om onze missie van pijn verlichten, gezondheid herstellen en levens verlengen, waar te maken.

Artsen bieden ons unieke klinische inzichten. Ze helpen ons om nieuwe richtingen te vinden voor de ontwikkeling van therapieën; ze werken nauw met onze onderzoekers samen bij de ontwikkeling van technologieën, en ze leiden andere artsen op op het gebied van veilig en doeltreffend gebruik van onze therapieën.

Als artsen deze diensten leveren, is het passend dat medisch-technologische bedrijven hen daarvoor een redelijke vergoeding betalen – een reële marktwaarde – waarbij tegelijkertijd de integriteit van de relatie tussen arts en patiënt behouden blijft. Een reële marktwaarde is gebaseerd op het specialisme van de arts en het ervaringsniveau. Medtronic heeft een reële marktwaarde bepaald voor alle manieren waarop we met artsen samenwerken. Dit kan zijn op basis van regio, specialisme en ervaringsniveau van de arts.

Bij Medtronic nemen we onze ethische verantwoordelijkheden heel serieus. Voor onze samenwerking met artsen hebben we richtlijnen opgesteld voor de betaling aan artsen om ervoor te zorgen dat behandelingsbeslissingen gebaseerd blijven op de behoeften van de patiënt en de expertise van de arts.

De medisch-technologische sector vertrouwt op het vermogen om samen te werken met artsen om drie belangrijke redenen:

Medische expertise

Het ontwikkelen van nieuwe medische producten vraagt om technische en medische expertise. Medisch-technologische bedrijven kunnen aan de benodigde vereisten op het gebied van technologie voldoen – kennis over materialen, biotechnologie en productie – maar geavanceerde medische expertise komt van artsen die elke dag met patiënten en met onze producten werken.

Artsen bieden een grondige kennis op gebieden zoals fysiologie, pathologie, anatomie en epidemiologie, en belangrijke inzichten wat betreft het ontwerp en gebruik van onze therapieën.

TEGEMOETKOMEN AAN DE BEHOEFTEN VAN DE PATIËNT

Het aantal chronisch zieken en de kosten van de gezondheidszorg zullen naar verwachting blijven toenemen door de vergrijzing van de bevolking, en de vraag naar medische innovaties die levens kunnen transformeren, is hoog. Samenwerken met artsen die patiënten behandelen, versnelt de ontwikkeling van veilige, klinisch- en kosteneffectieve therapieën die aan de behoeften van patiënten voldoen.

VEILIGHEID VAN PATIËNTEN GARANDEREN

Medische hulpmiddelen zijn complex. Om ze veilig en effectief te gebruiken is een grondige kennis vereist van de manier waarop ze werken in het lichaam, en van hoe de instellingen moeten worden afgestemd op de unieke behoeften van elke patiënt. Artsen hebben telkens aangetoond dat ze de beste leraren zijn voor het opleiden van andere artsen als het gaat om hoe ze onze therapieën veilig en effectief moeten gebruiken.