Placeholger

Impact

Outcomes-Based Learning

Transformatie van het leerplan

Bij Medtronic Impact draait alles om het aanbieden van de juiste training aan de juiste zorgprofessional op het juiste moment.

Het gaat niet om een afzonderlijk leerplan gebaseerd op een bepaald product, maar om het volgen van speciaal ontwikkelde leertrajecten, afgestemd op het expertise- en specialisatieniveau van elke deelnemende zorgprofessional.

Changing Curriculum

Hoe Impact het leerplan transformeert

Medtronic Impact zal aan de hand van analyses leertrajecten aanbevelen die afgestemd zijn op het expertise- en specialisatieniveau van iedere zorgprofessional. Daardoor zijn de professionele zorgverleners meer betrokken bij en hebben ze meer invloed op hun eigen professionele ontwikkeling. In plaats van te focussen op enkele senior artsen ‒ zoals sommige trainingsmodellen tot dusver deden ‒ is Medtronic Impact niet alleen afgestemd op de persoonlijke behoeften van elke zorgprofessional, maar richt het zich ook op elk niveau ‒ van beginner tot en met expert ‒ en op complete teams.