Integrated Health Solutions

Maastricht University MEDICAL CENTER (MUMC+), Maastricht

Integrated Health SolutionsSM werkt samen met het Hart+Vaat Centrum in Maastricht aan het optimaliseren van de gezondheidsuitkomsten voor patiënten, per uitgegeven euro. Inmiddels zijn veel procesverbeteringen gerealiseerd, is capaciteit vrijgespeeld om meer patiënten te behandelen en complexere procedures uit te voeren, en is de tevredenheid van zowel medewerkers als patiënten gestegen.

De uitdaging

Het Maastricht University Medical Center (MUMC+) is een academisch ziekenhuis in het zuiden van Nederland en de belangrijkste gezondheidszorgverlener in de regio. Om de stijgende vraag naar (meer complexe) zorg van de hoogste kwaliteit ‒ met nagenoeg gelijke middelen ‒ te beantwoorden, stelde het centrum zich ten doel:

 • een echt patiëntgerichte organisatie te worden;
 • de kwaliteit en de zorgresultaten te verbeteren;
 • de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten;
 • de processen te optimaliseren;
 • en een cultuur van voortdurende verbetering te bewerkstelligen.

De oplossing

MUMC+ ging in 2014 een langdurig partnerschap aan met Integrated Health SolutionsSM om:

 • de operationele processen te optimaliseren;
 • het management van de hartkatheterisatiekamers (cathlabs) uit te besteden;
 • het personeel op de juiste wijze te betrekken in het verandertraject.

HOE WE DIT GEDAAN HEBBEN –
IN HET HART+VAAT CENTRUM

 • Operational excellence: creëren van een one-stop-shop zorgcentrum;
 • Optimalisering van de klinische trajecten, o.a. hartfalen en hartresynchronisatietherapie (CRT) en bypassoperaties (CABG);
 • Managen van de dagelijkse activiteiten en optimaliseren van planning en programmering.

HOE WE DIT GEDAAN HEBBEN – OP ZIEKENHUISNIVEAU

Met de inzet van ons Lean-Academy curriculum zijn inmiddels meer dan 2500 medewerkers getraind via het train-de-trainer principe. De combinatie van theorie en praktijk resulteert erin dat professionals uit de hele organisatie geïnspireerd worden om verbeteringen door te voeren in hun dagelijkse praktijk. Door het installeren van een projectmanagementorganisatie bestaande uit ziekenhuismedewerkers ‒ getraind door Medtronic ‒ is het continu verbeteren inmiddels verankerd in de organisatie.

De impact

Door verbeterprojecten onder leiding van Medtronic, is in één jaar tijd veel economische waarde gecreëerd, dankzij een geoptimaliseerd gebruik van de middelen. Dit leidde tot een toename in productiviteit en capaciteit. Tevens zijn tientallen projecten uitgevoerd ‒ gecoacht door Medtronic ‒ met mooie verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en tevredenheid.

IN HET HART+VAAT CENTRUM HEEFT DEZE OPLOSSING GELEID TOT:

 • sterke reductie van toegangstijden;
 • 33% kortere verblijfsduur als onderdeel van de optimalisatie van het CRT-traject;
 • 50% minder annuleringen van operaties als onderdeel van de optimalisering van het CABG-traject;
 • meer patiënten en minder patiëntbezoeken als onderdeel van de optimalisering van het hartrevalidatietraject;
 • stijging van de Patiënten Net Promotor Score van 48% naar 75%;
 • 43% puntenstijging van de tevredenheid onder medewerkers.

OP ZIEKENHUISNIVEAU HEEFT DEZE OPLOSSING GELEID TOT:

 • sterke verbetering van het probleemoplossend vermogen;
 • meer dan honderd verbeterprojecten;
 • meer dan de helft van het personeel heeft de operational excellence yellow belt-opleiding gevolgd.

Download de PDF deze casestudie

MEER CASESTUDIES:

IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST, VERENIGD KONINKRIJK

IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST, VERENIGD KONINKRIJK

Kostenbesparingen, kapitaalinvesteringen en verbeterde operatiestiptheid.

Meer


UNIVERSITY HOSPITAL SOUTH MANCHESTER (UHSM), VERENIGD KONINKRIJK

UNIVERSITY HOSPITAL SOUTH MANCHESTER (UHSM), VERENIGD KONINKRIJK

Kapitaalinvesteringen, vergrote productie en verminderde verspilling.

Meer


SACCO-ZIEKENHUIS, ITALIË

SACCO-ZIEKENHUIS, ITALIË

Kapitaalinvesteringen, afdeling cardiologie volledig onder ‘managed services’-concept en verbeterde kosteneffectiviteit.

Meer


CARDIANCE CLINIC, ZWITSERLAND

CARDIANCE-KLINIEK, ZWITSERLAND

Branding en communicatie rondom de eerste Zwitserse polikliniek voor cardiologie.

Meer


Neem contact op met integratedhealthsolutions@medtronic.com voor meer informatie over hoe we uw gezondheidszorgorganisatie kunnen ondersteunen.