Τεχνική υποστήριξη προϊόντων και εκπαίδευση σχετικά με τη διασωλήνωση

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για πρόσβαση σε  εγχειρίδια προϊόντος, οδηγίες χρήσης, βίντεο παρουσίασης λειτουργίας, ηλεκτρονική μάθηση κ.λπ. για τα εξής:

  • Βιντεολαρυγγοσκόπιο McGrath™ MAC
  • Ενδοτραχειακοί σωλήνες Shiley™
  • Αναπνευστικά φίλτρα DAR™
  • Ty-Care

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο gethelp@medtronic.com

Medtronic Respiratory & Monitoring Solutions σε Ευρωπη, Μεση Ανατολη, Αφρικη