Τεχνική υποστήριξη προϊόντων και εκπαίδευση σχετικά με τον μηχανικό αερισμό

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για πρόσβαση σε  εγχειρίδια προϊόντος, οδηγίες χρήσης, βίντεο παρουσίασης λειτουργίας, ηλεκτρονική μάθηση κ.λπ. για τα εξής:

  • Puritan Bennett™ 980 
  • Puritan Bennett™ 840
  • Puritan Bennett™ 560
  • Puritan Bennett™ 520
  • Newport™ HT70
  • Newport™ e360
  • Πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα
  • Διαχείριση απεξάρτησης από τον αναπνευστήρα

Μηχανικός αναπνευστήρας Puritan Bennett™ 980
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εγχειρίδιο προϊόντος Puritan Bennett™ 980

Οδηγός χρήστη του Puritan Bennett™ (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς του Puritan Bennett™ 980 (Αγγλικά)

Εγχειρίδιο αναφοράς για την καπνογραφία EtCo2 - Puritan Bennett™ 980 (Αγγλικά)

Οδηγός εφαρμογής (Αγγλικά)

Φυλλάδιο Puritan Bennett ™ 980 Ventilator System Touch Screen (GUI) (Αγγλικά)

Puritan Bennett Ventilator Εκπαίδευση προϊόντων σε υπηρεσία Προ-ανάγνωση (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς οθόνης αφής (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς επιλογών Proximal Flow (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς λογισμικού Leak Synch (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς λογισμικού Bilevel 2.0 (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς λογισμικού PAV + ™  (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Volume Control Plus (VC +) και Support Volume (VS) (Αγγλικά)

Ο ρόλος του φίλτρου που προστατεύει τους γιατρούς από μεταδοτικά αναπνευστικά παθογόνα (σελίδα ΗΒ στα Αγγλικά)

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας του Puritan Bennett™ 980
Μηχανικός αναπνευστήρας Puritan Bennett™ 980
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εγχειρίδιο προϊόντος Puritan Bennett™ 980

Οδηγός χρήστη του Puritan Bennett™ (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς του Puritan Bennett™ 980 (Αγγλικά)

Εγχειρίδιο αναφοράς για την καπνογραφία EtCo2 - Puritan Bennett™ 980 (Αγγλικά)

Οδηγός εφαρμογής (Αγγλικά)

Φυλλάδιο Puritan Bennett ™ 980 Ventilator System Touch Screen (GUI) (Αγγλικά)

Puritan Bennett Ventilator Εκπαίδευση προϊόντων σε υπηρεσία Προ-ανάγνωση (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς οθόνης αφής (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς επιλογών Proximal Flow (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς λογισμικού Leak Synch (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς λογισμικού Bilevel 2.0 (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς λογισμικού PAV + ™  (Αγγλικά)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Volume Control Plus (VC +) και Support Volume (VS) (Αγγλικά)

Ο ρόλος του φίλτρου που προστατεύει τους γιατρούς από μεταδοτικά αναπνευστικά παθογόνα (σελίδα ΗΒ στα Αγγλικά)

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας του Puritan Bennett™ 980
Φορητός μηχανικός αναπνευστήρας Newport™ HT70
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εγχειρίδιο προϊόντος Newport™ HT70 Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας για τον αναπνευστήρα Newport™ HT70
Φορητός μηχανικός αναπνευστήρας Newport™ HT70
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εγχειρίδιο προϊόντος Newport™ HT70 Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας για τον αναπνευστήρα Newport™ HT70

 

 

Μηχανικός αναπνευστήρας Newport™ e360
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εγχειρίδιο προϊόντος Newport™ e360 Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας για τον αναπνευστήρα Newport™ e360

 

 

Μηχανικός αναπνευστήρας Newport™ e360
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εγχειρίδιο προϊόντος Newport™ e360 Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας για τον αναπνευστήρα Newport™ e360

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο gethelp@medtronic.com

Medtronic Respiratory & Monitoring Solutions σε Ευρωπη, Μεση Ανατολη, Αφρικη