Τεχνική υποστήριξη προϊόντων και εκπαίδευση σχετικά με την παρακολούθηση ασθενούς

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για πρόσβαση σε  εγχειρίδια προϊόντος, οδηγίες χρήσης, βίντεο παρουσίασης λειτουργίας, ηλεκτρονική μάθηση κ.λπ. για τα εξής:

  • Καπνογραφία Microstream™
  • Παλμικά οξύμετρα Nellcor™
  • Συσκευές παρακολούθησης εγκεφάλου BIS™ (βάθος αναισθησίας)
  • Οξύμετρα εγκεφάλου/σώματος INVOS™ (NIRS – ECMO)

Καπνογραφία MICROSTREAM™
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΙΝΤΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Εγχειρίδιο προϊόντος για την παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης Capnostream™ 20p

Εγχειρίδιο προϊόντος για τη φορητή συσκευή παρακολούθησης αναπνοής Capnostream™ 35

Microstream™ FilterLine™ H και VirtaLine H

Microstream™ FilterLine™ XL

Microstream™ FilterLine™ Sets

 

Σύντομος οδηγός αναφοράς για τις γραμμές δειγματοληψίας στην καπνογραφία Microstream™ (Αγγλικά)

Κυματομορφές καπνογραφίας Microstream™ (Αγγλικά)

Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Microstream™ Filterline™ (Αγγλικά)

Συνοπτικός οδηγός χρήσης του Capnostream™ 35 πάνω σε τροχήλατα επειγόντων περιστατικών (Αγγλικά)

Οδηγίες λήψης του λογισμικού Capnostream™ 20p (Αγγλικά)

Αρχές του υπολογιστή για τη χρήση της οθόνης κοπής Capnostream™ 20

Βασικά Capnography Microstream™

Αντιμετώπιση προβλημάτων Capnostream™ 20p Bedside Monitor

Αντιμετώπιση προβλημάτων φορητού αναπνευστικού Capnostream™ 35

Αλγόριθμοι έξυπνης τεχνολογίας Microstream™

 

Ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης καπνογραφίας

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της παρακλίνιας συσκευής παρακολούθησης Capnostream™ 20p

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της φορητής συσκευής παρακολούθησης αναπνοής Capnostream™ 35

Καπνογραφία MICROSTREAM™
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΙΝΤΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Εγχειρίδιο προϊόντος για την παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης Capnostream™ 20p

Εγχειρίδιο προϊόντος για τη φορητή συσκευή παρακολούθησης αναπνοής Capnostream™ 35

Microstream™ FilterLine™ H και VirtaLine H

Microstream™ FilterLine™ XL

Microstream™ FilterLine™ Sets

 

Σύντομος οδηγός αναφοράς για τις γραμμές δειγματοληψίας στην καπνογραφία Microstream™ (Αγγλικά)

Κυματομορφές καπνογραφίας Microstream™ (Αγγλικά)

Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Microstream™ Filterline™ (Αγγλικά)

Συνοπτικός οδηγός χρήσης του Capnostream™ 35 πάνω σε τροχήλατα επειγόντων περιστατικών (Αγγλικά)

Οδηγίες λήψης του λογισμικού Capnostream™ 20p (Αγγλικά)

Αρχές του υπολογιστή για τη χρήση της οθόνης κοπής Capnostream™ 20

Βασικά Capnography Microstream™

Αντιμετώπιση προβλημάτων Capnostream™ 20p Bedside Monitor

Αντιμετώπιση προβλημάτων φορητού αναπνευστικού Capnostream™ 35

Αλγόριθμοι έξυπνης τεχνολογίας Microstream™

 

Ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης καπνογραφίας

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της παρακλίνιας συσκευής παρακολούθησης Capnostream™ 20p

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της φορητής συσκευής παρακολούθησης αναπνοής Capnostream™ 35

Παλμική οξυμετρία NellcorTM
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΙΝΤΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ


Εγχειρίδιο προϊόντος για την παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης Nellcor™ PM1000N

Εγχειρίδιο προϊόντος για την παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης Nellcor™ PM100N

Εγχειρίδιο προϊόντος για τη συσκευή παρακολούθησης χειρός Nellcor PN10N™


Αυτοκόλλητοι αισθητήρες Nellcor™ Oxisensor™ II/DS100A Durasensor 

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας οξυγόνου ενηλίκων, MAX-A, MAX-AL

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας οξυγόνου νεογνών-ενηλίκων, MAX-N 

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας μετώπου MAXfast 

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας ενηλίκων Softcare SC-A

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας D-YS

Οδηγός αυτοκόλλητου αισθητήρα μετώπου SpO2 Nellcor™ OxiMax™ (Αγγλικά)

Συνοπτικός οδηγός αισθητήρα Nellcor™ OxiMax™ (Αγγλικά)

Οδηγός εφαρμογής αισθητήρα μετώπου SpO2 Nellcor™ OxiMax™  (Αγγλικά)

Πώς να τοποθετήσετε σωστά τους αισθητήρες παλμικής οξυμετρίας

Σύστημα παρακολούθησης ασθενών Nellcor ™ Bedside SpO₂ - Περιήγηση προϊόντων

Φορητό σύστημα παρακολούθησης ασθενών Nellcor ™ SpO2 - PM10N

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της παρακλίνιας συσκευής παρακολούθησης Nellcor™ PM1000N

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της παρακλίνιας συσκευής παρακολούθησης Nellcor™ PM100N

Βίντεο που δείχνει τη λειτουργία της φορητής οθόνης Nellcor ™ PM10N

 

Παλμική οξυμετρία NellcorTM
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΙΝΤΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ


Εγχειρίδιο προϊόντος για την παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης Nellcor™ PM1000N

Εγχειρίδιο προϊόντος για την παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης Nellcor™ PM100N

Εγχειρίδιο προϊόντος για τη συσκευή παρακολούθησης χειρός Nellcor PN10N™


Αυτοκόλλητοι αισθητήρες Nellcor™ Oxisensor™ II/DS100A Durasensor 

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας οξυγόνου ενηλίκων, MAX-A, MAX-AL

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας οξυγόνου νεογνών-ενηλίκων, MAX-N 

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας μετώπου MAXfast 

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας ενηλίκων Softcare SC-A

Αισθητήρες Nellcor™ OxiMax™, Αισθητήρας D-YS

Οδηγός αυτοκόλλητου αισθητήρα μετώπου SpO2 Nellcor™ OxiMax™ (Αγγλικά)

Συνοπτικός οδηγός αισθητήρα Nellcor™ OxiMax™ (Αγγλικά)

Οδηγός εφαρμογής αισθητήρα μετώπου SpO2 Nellcor™ OxiMax™  (Αγγλικά)

Πώς να τοποθετήσετε σωστά τους αισθητήρες παλμικής οξυμετρίας

Σύστημα παρακολούθησης ασθενών Nellcor ™ Bedside SpO₂ - Περιήγηση προϊόντων

Φορητό σύστημα παρακολούθησης ασθενών Nellcor ™ SpO2 - PM10N

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της παρακλίνιας συσκευής παρακολούθησης Nellcor™ PM1000N

Βίντεο παρουσίασης λειτουργίας της παρακλίνιας συσκευής παρακολούθησης Nellcor™ PM100N

Βίντεο που δείχνει τη λειτουργία της φορητής οθόνης Nellcor ™ PM10N

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο gethelp@medtronic.com

Medtronic Respiratory & Monitoring Solutions σε Ευρωπη, Μεση Ανατολη, Αφρικη