Översikt

Känslan av trygghet när man vet att det kommer att sluta blöda

Medtronic lanserade Veriset hemostatisk patch efter mer än 6 års särskilt inriktad vetenskaplig forskning och utveckling. Det har utformats för att hjälpa dig uppnå hemostas på ett snabbt och pålitligt sätt, på ~1 minut.1,†

Unik funktionsprincip

Veriset™-plåstret placeras över skadan och lätt tryck appliceras i 30 sekunder.

Blödningen har slutat efter ~1 minut.1,†

Så här fungerar det

Snabbt och pålitligt

Veriset™-plåstret fungerar på två sätt:

Denaturering av röda blodkroppar, vilket leder till lägre pH och att trombocyter, som är viktiga för hemostas, blir ”fångade” i den oxiderade regenererade  cellulosan och båda dessa händelser leder till att kroppen utför en egen naturlig koagulationskaskad.

Dessutom, när plåstret aktiveras med hjälp av en kombination av trilysin och polyetylenglykol, bildas en PEG-hydrogel. Denna hydrogel har två funktioner: den får den plåstret att fästa sig vid vävnaden och den bildar en försegling över den skadade vävnaden. 

Båda dessa effekter tillsammans hjälper dig att säkerställa högeffektiv hemostas.

Klicka för att se själv.

veriset_mode_of_action_animation_3c

Lätt att använda

Klar för användning i både öppna och laparoskopiska procedurer utan någon förberedelsetid([FOTNOT=Bruksanvisning VerisetTM hemostatisk patch.],[ANCHOR=],[LINK=])

Store VerisetTM Hemostatic Patch at room temperature <25o2

Passerar enkelt genom troakaren([FOTNOT=Baserat på intern studie #TR1478, Utvärdering av VerisetTM hemostatisk patch efter laparoskopisk leverresektion i svinmodell, 2013.],[ANCHOR=],[LINK=])

Inte kontraindicerad i en kontaminerad eller infekterad miljö2

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Effektivt vid fall av hämmad koagulation och oberoende av koagulationsförmåga

"Med Veriset™ -plåstret behöver en patient inte ha perfekt koagulation." 

"Det är lätt att hantera utan svårigheter, t.o.m. vid laparoskopisk kirurgi."

KLINISKA BEVIS

Uppnådde hemostas avsevärt snabbare än kontrollenheten1 

VerisetTM hemostatisk patch främjar hemostas på ett effektivt sätt och väcker inga säkerhetsfrågor.([FOOTNOTE=C. Schuhmacher, J. Pratschke, S. Weiss, S. Schneeberger, A. Mihaljevic, R. Schirren, M. Winkler, N. Emmanouilidis. Safety and effectiveness of a syntheric hemostatic patch for intraoperative soft tissue bleeding. Medical Devices: Evidence and Research; 31 March 2015. 8 167-174.],[ANCHOR=],[LINK=])

Oberoende av blödningens allvarlighetsgrad och ytområde, uppnådde hemostatiskt VerisetTM hemostatisk patch avsevärt snabbare än kontrollenheten hos patienter som genomgick hepatisk resektion. Det var säkert och lätt att hantera vid öppen hepatisk kirurgi.1

  • † Based on surgeon/customer validation. In several clinical investigations, the median times to hemostasis were within 1 - 1.5 minutes