Αναπαραγωγή βίντεο - View an image of the Medtronic logo with a sky background.

Medtronic LEADERSHIP TEAM

We are proud of our reputation for attracting and developing some of the brightest leaders in the medical technology industry. Strong leadership is vital to achieving our goals and fulfilling our Mission to alleviate pain, restore health, and extend life.

MEDTRONIC EXECUTIVE LEADERS

Porträttbild av Omar Ishrak, Medtronics VD och ordförande

OMAR ISHRAK
Executive Chairman and Chairman of the Board

Porträttbild av Geoff Martha, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

GEOFF MARTHA
Chief Executive Officer

Porträttbild av Michael Coyle, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

MICHAEL COYLE
EVP and President, Cardiac and Vascular Group

Porträttbild av Alex Gu, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

ALEX GU
SVP and President, Greater China

Headshot of Richard Kuntz, a member of the Medtronic leadership team.

RICHARD E. KUNTZ, M.D., M.SC.
SVP, Chief Medical and Scientific Officer

Headshot of Chris Lee, a member of the Medtronic leadership team.

CHRIS LEE
SVP and President, Asia Pacific

Headshot of Brad Lerman, a member of the Medtronic leadership team.

BRAD LERMAN
SVP, General Counsel and Corporate Secretary

Headshot of John Liddicoat, a member of the Medtronic leadership team.

JOHN LIDDICOAT, M.D.
EVP and President, Americas Region

Porträttbild av Karen l. Parkhill, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

KAREN L. PARKHILL
EVP and Chief Financial Officer

Porträttbild av Noel Colón, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

NOEL COLÓN
SVP, Chief Quality and Regulatory Affairs Officer

Porträttbild av Luann Pendy, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

MARK PLOOF
SVP, Global Operations and Business Services

Porträttbild av Sean Salmon, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

SEAN SALMON
EVP and President, Diabetes Group

Porträttbild av Carol Surface, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

CAROL SURFACE
SVP and Chief Human Resources Officer

Porträttbild av Rob ten Hoedt, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

ROB TEN HOEDT
EVP och President i Europa, Mellanöstern och Afrika

Porträttbild av Brett Wall, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

BRETT WALL
EVP and President, Restorative Therapies Group

Porträttbild av Bob White, medlem i Medtronics ledningsgrupp.

BOB WHITE
EVP and President, Minimally Invasive Therapies Group

MEDTRONIC BOARD OF DIRECTORS

Helping us fulfill our mission with passion and integrity.

MEET OUR MEMBERS
Two men in suits talking