ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ MEDTRONIC

Η Medtronic βελτιώνει τον χώρο της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας μέσα από νέες συνεργασίες. Ενσωματώνοντας την Covidien για τις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας όλο και περισσότερων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έχουμε δεσμευτεί για τη βελτίωση της ζωής μέσα από ιατρικές τεχνολογίες και λύσεις. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Covidien, μπορούμε να εντείνουμε και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτες καινοτομίες για τα νοσοκομεία, τα συστήματα υγείας και τους παρόχους φροντίδας της υγείας, βοηθώντας τους να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναγνωρίζουμε ότι η καινοτομία είναι ουσιαστική μόνο εάν είναι ασφαλής, αποτελεσματική και χρήσιμη. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με συστήματα και παρόχους υγείας συνδυάζοντας τις ικανότητές μας με την εξειδίκευσή τους, με σκοπό να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΒΟΗΘΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Καθώς οι απαιτήσεις ιατροφαρμακευτικής φροντίδας μεταβάλλονται, οι εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι έτοιμες να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Η ενοποίηση της Medtronic με την Covidien αποδεικνύει ότι ακολουθούμε διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων προκειμένου να βελτιώνουμε την υγεία. Καθώς προχωράμε, θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς η προσέγγισή μας οδηγεί στην επιτυχία και εξασφαλίζει καλύτερη υγεία για περισσότερους ανθρώπους.