1969 - 1979 PHOTOS OF MEDTRONIC NETHERLANDS

Kerkrade gebouw 1969
pulse-artikel over opening 1969
opening Kerkrade 1969
eerste gebouw in Kerkrade
eerste logo in Kerkrade
productiedemo tijdens opening 1969
productie Kerkrade
VVI pacemaker

Op een later tijdstip volgen er nog meer foto's. / More photos will follow later.