Duurzaamheid Medtronic in de samenleving

Onderdeel van onze strategie

We komen onze verantwoordelijkheden op sociaal en milieugebied na. Precies zoals we hebben beloofd in onze missie van pijn verlichten, gezondheid herstellen en levens verlengen. We beheren mogelijke risico’s voor onze activiteiten en reputatie proactief. We benutten de mogelijkheden om duurzaamheid binnen onze bedrijfsstrategie te integreren. Onze duurzaamheidsdoelen sluiten nauw aan op onze bedrijfsdoelen. Ze dragen namelijk bij aan het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie, het verdiepen van de relatie met onze klanten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bevorderen van onze relatie met investeerders.