Onze gezamenlijke betrokkenheid in de samenleving

Overzicht

Wij geloven in het creëren van een gezonde wereld. Onze betrokkenheid hierbij begint met het leveren van hoogwaardige producten, therapieën en diensten aan patiënten. We hebben een netwerk van partners over de hele wereld. Net als wij zijn ook onze partners toegewijd om gezondheidsresultaten te verbeteren. Dankzij dit netwerk zijn wij in staat om de gezondheid van miljoenen patiënten over de hele wereld te verbeteren.

Met onze impact groeit ook onze verantwoordelijkheid. Als onderdeel van onze bedrijfsstrategie richten we ons op het vergroten van de toegang tot zorg voor sociaal-economisch minderbedeelden voor wie goede zorg onbereikbaar is. Dit zijn mensen die zich geen zorg kunnen veroorloven, mensen die niet naar de zorginstelling kunnen reizen. Het zijn mensen waarbij geen diagnose is gesteld of die niet weten hoe ze de weg moeten vinden in hun lokale gezondheidszorgsysteem. Of het zijn mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

We streven er ook naar toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid. In het Integrated Performance Report vindt u een transparant overzicht over onze impact op financieel, sociaal en milieugebied. Het rapport bevat details over de manier waarop we de uitdagingen binnen ons bedrijf en de sector aanpakken, zoals het vergroten van de toegang tot zorg terwijl we tegelijkertijd ethisch ondernemen, patiëntveiligheid en productkwaliteit, verantwoord inkopen en productbeheer stimuleren.

Deze inspanningen, samen met de bijdragen aan de samenleving via de Medtronic Foundation en de financiële en vrijwillige ondersteuning van onze divisies, zijn de manieren waarop we bijdragen aan het creëren van gezonde gemeenschappen in de gebieden waar we actief zijn.