Patiëntveiligheid: trouw aan onze missie Medtronic in de samenleving

Omdat we trouw zijn aan onze missie, staat alles wat we doen in het teken van het leveren van de best mogelijke zorg voor patiënten. We beheren productkwaliteit en -veiligheid actief. Dat doen we via productontwikkeling, productie, leveranciersbeoordelingen op kwaliteit, klinische onderzoeken, post-market surveillance-activiteiten en klanttevredenheidsonderzoeken. Daardoor leveren we veilige, kwalitatief hoogwaardige therapieën en oplossingen voor patiënten over de hele wereld.


Het derde beginsel van onze missie:
'Onvoorwaardelijk streven naar de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten; het ongeëvenaarde voorbeeld zijn en door anderen erkend worden als bedrijf dat staat voor toewijding, eerlijkheid, integriteit en goede service'.


Drie programma’s binnen ons bedrijf zijn heel belangrijk voor de kwaliteit van onze producten: Ontwerp, Betrouwbaarheid en Maakbaarheid (Design, Reliability and Manufacturability - DRM), ons besturingssysteem (Medtronic Operating System - MOS) en de kwaliteit van onze leveranciers.

The Medtronic Approach to Quality

We gebruiken DRM-methodologieën om kwaliteit 'mee te ontwerpen' tijdens het productontwikkelings-proces. Zo testen we nu bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van het product op de lange termijn met behulp van 'real-world'-simulatie. En we onderzoeken hoe zorgprofessionals onze producten gebruiken en implanteren.

We voeren ook kwaliteitsverbeteringen door in onze productieactiviteiten met behulp van het MOS-systeem, dat Lean Sigma-hulpmiddelen toepast om voortdurende verbeteringen te realiseren. Daarnaast zijn we van plan om de International Standards Organization (ISO) 13485-certificering te behalen en te behouden in onze productiefaciliteiten overal ter wereld. Dit is een standaard die een basis vormt voor kwaliteitsbeheerssystemen die voldoen aan de internationale regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Onze inspanningen wat betreft kwaliteitsleveranciers garanderen ook dat de therapieën en oplossingen die we inkopen, worden ontwikkeld en geproduceerd met aandacht voor veiligheid en kwaliteit. We werken nauw samen met onze supply chain ‒ van onze planners tot leveranciers, fabrikanten en logistieke teams. Zo willen we onze missie bereiken en onze levensverlengende en levensreddende therapieën en oplossingen ontwikkelen en leveren.


'Onze klanten en patiënten vertrouwen elke dag op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van wat we doen. We zijn er trots op dat er elke seconde twee mensen ter wereld geholpen worden door producten of therapieën van Medtronic. Patiënten vertrouwen Medtronic. En kwaliteit is de sleutel om dit vertrouwen te verdienen en te behouden', zegt Luann Pendy, Medtronic senior vice president, Global Quality.

 


Andere belangrijke onderdelen van onze kwaliteitsbenadering omvatten:

  • proactief en transparant zijn;
  • onze verwachtingen en resultaten delen met alle betrokkenen;
  • iedereen al in een vroeg stadium op de hoogte brengen van mogelijke problemen.

Daar waar nodig sturen we communicatie uit ‒ ook wel 'field corrective actions’ genoemd ‒ naar klanten om nieuwe informatie over het juiste gebruik van onze producten te delen.