Medtronic Bakken Research Center (BRC)

In 1987 richtte Medtronic in Maastricht het Bakken Research Center (BRC) op. In het begin was het een vestiging voor research, met 45 medewerkers. Sindsdien is vooral de omvang van de activiteiten op het gebied van klinische studies enorm toegenomen. Tegenwoordig worden niet alleen kleine, verkennende studies met slechts één arts-onderzoeker en een klein aantal patiënten. Maar ook multinationale, gerandomiseerde trials worden hier uitgevoerd. Deze trials zijn bedoeld om aan te tonen dat bij honderden, soms duizenden, patiënten de nieuwe producten hoogstaande klinische en economische resultaten opleveren. Tegenwoordig is bij BRC ook het Benelux Therapy & Procedure Training Center gehuisvest. Hier krijgen artsen, verpleegkundigen en technici een geavanceerde simulatortraining aangeboden.

Klinisch

New England Journal of Medicine

Het merendeel van de 390 medewerkers werkzaam bij BRC houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van klinische studies. De resultaten uit deze studies worden gebruikt voor goedkeuring door regelgevende instanties en vergoeding van de producten door de lokale ziektekosten-verzekeringen in Europa, Japan en de VS. Tevens worden de studieresultaten gebruikt voor wetenschappelijke publicaties in de diverse vakliteratuur. Drie afdelingen binnen BRC vertegenwoordigen de Cardiac Rhythm & Heart Failure (CRHF)-divisie van Medtronic: Clinical Research, Clinical Operations, en Research & Technology. Ook de Cardiovasculaire activiteiten zijn bij BRC onderverdeeld in drie afdelingen: Coronary Vascular, Endovascular en Structural Heart Disease. CRHF Clinical Operations biedt de klinische groepen (ook buiten BRC) biostatistische en monitoring ondersteuning.

Innovatie

Patenten van BRC

Ongeveer 30 wetenschappers, engineers en technici werken nauw samen met medische vernieuwers in met name Europese ziekenhuizen en universiteiten. Samen ontwikkelen, bouwen en onderzoeken zij nieuwe apparaten, hulpmiddelen of methodes die pijn verlichten, de gezondheid herstellen en levens verlengen ("alleviate pain, restore health, and extend life"). Tevens ontwikkelt en bouwt de CRHF Research & Technology-afdeling op maat gemaakte apparaten en hulpmiddelen voor zowel de CRHF-, Neuro- als Diabetesdivisie. Daarbij wordt aan de hand van de door de arts aangeleverde specificaties gekeken naar de wensen van de individuele patiënt.

Dienstverlening

Diensten bij BRC

Ongeveer 50 linguïstische specialisten zorgen ervoor dat handleidingen bij en display-teksten van producten van Medtronic in ongeveer 25 talen worden vertaald. Ongeveer 25 medewerkers van de Regulatory Affairs- en Quality-afdelingen zorgen ervoor dat onze producten en diensten (meer dan) voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen binnen en buiten de EU. Het management team zorgt ervoor dat alle BRC-medewerkers zich ervan bewust zijn dat kwaliteit en dienstverlening ten behoeve van patiënten en klanten de hoogste prioriteit hebben.

Contact

Medtronic Bakken Research Center
Endepolsdomein 5
6229 GW Maastricht
Nederland
Tel.: +31 (0)43-356 6566
Fax: +31 (0)43-361 6542
Routebeschrijving