Verantwoordelijkheid naar de maatschappij Over Medtronic

POSITIEVE BEDRIJFSPRESTATIES

Als wereldwijd vooraanstaand bedrijf binnen de medische technologie levert ons werk een belangrijke bijdrage aan de samenleving. In lijn met onze missie hebben we een cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij stellen maatschappelijke doelstellingen en nemen verantwoordelijkheid. Het is ook onderdeel van ons beleid en onze werkwijze om elkaar hier onderling op aan te spreken. Tegenwoordig hebben wij dankzij de waarden van ons bedrijf meer dan ooit een positieve sociale impact.


Meer informatie

Medtronic in de samenleving
Omvat informatie over onze strategische benadering, de goede doelen waar wij ons voor inzetten, onze betrokkenheid bij de samenleving en onze werknemers, en ons milieubeheer.

Diversiteit en inclusie
Omvat onze filosofie en aanvullende middelen.

Medtronic Foundation
Richt zich op het uitbreiden van de toegang tot gezondheidszorg voor de sociaal-economisch minderbedeelden voor wie goede zorg onbereikbaar is, en draagt bij aan gezonde gemeenschappen.

Samenwerking met artsen
Omvat de gebieden waarin we samenwerken en het belang van de samenwerking.

Kwaliteit
De uitgebreide en transparante processen die ons vooruitstrevend en vooraanstaand hebben gemaakt op het gebied van kwaliteit.