Diversiteit en inclusie

Om tegemoet te komen aan onze missie en om een innovatief en toonaangevend bedrijf binnen de sector te blijven, hebben we frisse ideeën en uiteenlopende inzichten nodig. Dus zoeken en verwelkomen we mensen uit alle delen van de wereld ‒ mensen met verschillende zienswijzen, diverse achtergronden, uit allerlei culturen, van verschillende etnische groeperingen ‒ ongeacht religie, seksuele geaardheid, geslacht en/of leeftijd. En dat geldt voor zowel werknemers, leveranciers en samenwerkingspartners binnen de gezondheidszorg.

Een divers personeelsbeleid en inclusie zijn met name belangrijk, omdat we betrokken werknemers nodig hebben die een afspiegeling zijn van de gevarieerde mondiale markt waarin we actief zijn, en van onze verschillende klanten en patiënten. We hechten waarde aan de uniekheid van elk individu en we zijn er trots op dat werknemers bij ons zichzelf kunnen zijn.

Een goed voorbeeld van hoe Medtronic betere bedrijfsresultaten door middel van meer diversiteit binnen de onderneming nastreeft, is de lancering van het Medtronic Women’s Network (MWN) in Nederland, met als doel Medtronic op de kaart te zetten als een aantrekkelijke werkplek voor vrouwen, waar zij worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en leiding te geven.