Arts en patiënt bespreken toestand van de patiënt

Uw medisch team voor het inbrengen van de baclofenpomp

Ernstige spasticiteit

Ga naar een arts die gespecialiseerd is in ernstige spasticiteit, om te bespreken of een baclofenpomp (ITB-therapie) een goede oplossing voor u is. Meestal komt u dan terecht bij een neuroloog of revalidatiearts. Kies indien mogelijk een arts/centrum in uw omgeving gespecialiseerd in ITB-therapie. Als er namelijk een baclofenpomp geïmplanteerd wordt, moet deze elke paar maanden worden bijgevuld.

Nederland beschikt over een ambulant team dat nazorg (vullen en bijstellen van de pomp) levert in de thuissituatie. Bespreek deze mogelijkheid met uw behandelend arts.

Uw medisch team voor de behandeling van ernstige spasticiteit met ITB-therapie, bestaat mogelijk uit een combinatie van:

Neuroloog, revalidatiearts, of eerstelijnsarts

 • Verwijzingen voor evaluatie van spasticiteit
 • Bepalen van behandeldoelen
 • Beslissingen over uw behandeling
 • Controles na de ingreep
 • Coördinatie en combinatie van spasticiteitsbehandeling met andere zorgaspecten
 • Mogelijke betrokkenheid bij evaluatie en vervolgtraject met ITB-therapie

Neurochirurg of anesthesioloog-pijnspecialist

 • Implanteert de pomp
 • Mogelijke betrokkenheid bij evaluatie en vervolgtraject met ITB-therapie

Fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist

 • Evaluatie van uw functioneren
 • Revalidatie na de ingreep

Verpleegkundigen

 • Klinische behandeling
 • Evaluaties als u een baclofenpomp heeft

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.