Arts en patiënt bespreken toestand van de patiënt

Vragen van Patiënten met een baclofenpomp

Ernstige spasticiteit

Uw behandelend arts is het eerste aanspreekpunt als u vragen heeft of als u hulp nodig heeft bij uw behandeling. Dit geldt ook voor vragen of problemen die verband houden met uw baclofenpomp. Zie ook Vragen en antwoorden over ITB-therapie, Vragen en antwoorden over implantatie van baclofenpomp en Artsen en verpleegkundigen beantwoorden vragen.

Mogelijk kan deze belangrijke informatie over uw baclofenpomp (ITB-therapie) u helpen bij het herkennen van mogelijke symptomen van over- of onderdosering en het vinden van een ITB-behandelcentrum waar u terecht kunt.

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts

Voor alle vragen over medische zaken, medicatie en uw therapie neemt u contact op met uw behandelend arts of ziekenhuis. Uw arts heeft inzicht in uw medisch dossier en medische voorgeschiedenis, en kan eventuele veranderingen in uw symptomen het best beoordelen.

Vraag uw arts hoe u contact kunt opnemen met de dienstdoende arts in het geval er na werktijd of in het weekend problemen optreden.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.