Arts en patiënt bespreken toestand van de patiënt

Informatie voor patiënten en patiëntenpasjes

Ernstige spasticiteit

Het kan zijn dat u na verloop van tijd vragen heeft over uw baclofenpomp (ITB-therapie) van Medtronic voor ernstige gegeneraliseerde spasticiteit (spasticiteit in meerdere ledematen). Hier vindt u verschillende informatiebronnen die kunnen helpen.

Patiëntenpasje

Na de implantatie krijgt u een patiëntenpasje (ID-kaart van uw baclofenpomp) van uw arts. Dit moet u altijd bij u dragen. Op dit pasje staan uw gegevens, die van uw arts en ziekenhuis en gegevens over uw geïmplanteerd systeem. Ook staan er contactgegevens op voor een noodgeval.

icon-pdf ID-kaart voor patiënten

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.