Arts en patiënt bespreken de aandoening van de patiënt

Een vervangende pomp krijgen

Ernstige spasticiteit

Een baclofenpomp gaat meestal zo'n vier tot zeven jaar mee, afhankelijk van hoeveel medicatie de pomp elke dag afgeeft. Uw arts controleert bij elke navulafspraak de werking van uw pomp.

Uw pomp moet worden vervangen door een nieuwe voordat deze stopt met functioneren aan het einde van de levensduur, zodat er geen onderbreking van de baclofentoediening optreedt. Voor de vervanging is een operatie nodig.

Alarmsignalen van de pomp

Wanneer uw pomp het einde van de functionele levensduur nadert, gaat er een enkele pieptoon (alarm met lage prioriteit) klinken. Neem dan contact op met uw arts om een afspraak in te plannen. In de meeste gevallen zal uw arts dit alarmsignaal niet afwachten en ruim van tevoren een afspraak met u maken voor vervanging van uw pomp.

Als de pomp niet wordt vervangen nadat het alarmsignaal klinkt, blijft deze nog maximaal negentig dagen werken. Na die tijd is er een tweetonig kritiek alarmsignaal (alarm met hoge prioriteit) hoorbaar, en zal de pomp stoppen. Een pomp die is gestopt, geeft geen therapie (baclofen) meer af, wat ernstige ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken.

Als u wilt weten hoe de alarmen klinken, klik dan hieronder.

Critical Alarm = Alarm met hoge prioriteit
Non-Critical Alarm = Alarm met lage prioriteit
Stop all sounds = Geluid stoppen

Katheter

Uw arts bepaalt op dat moment of u eveneens een nieuwe katheter moet krijgen. Dikwijls kan de katheter blijven zitten en aan de nieuwe pomp gekoppeld worden.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.