Mannen die hardlopen

Valiant Captivia-stentgraft

Aneurysma in de borstholte (TAA)

Doel

Thoracale Valiant Captivia-stentgraft

De thoracale Valiant® Captivia-stentgraft wordt gebruikt bij de behandeling van aneurysma's in de thoracale aorta (borstslagader) waarbij een minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) procedure wordt gebruikt die thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) heet. De wand van de aorta in de borstholte wordt verstevigd om te voorkomen dat het aneurysma scheurt.


Plaatsing

De Valiant Captivia-stentgraft wordt in het aorta-aneurysma in de borstholte geplaatst, zonder daarbij het omringende weefsel via een operatie te openen; hierbij wordt een plaatsingskatheter gebruikt (een dunne, lange buis waarmee de stentgraft in het bloedvat wordt geplaatst). Als de stentgraft op de juiste plaats is ingebracht, wordt hij ontplooid tot de vooraf gekozen diameter (die overeenkomt met de diameter van de aorta in de borstholte); zo wordt er een nieuwe doorgang voor de bloedstroom gecreëerd.


U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.