Vrouw aan het schilderen

Wie komt er in aanmerking voor een medicijnpomp?

Chronische pijn

Welke behandelingsoptie het meest geschikt is voor u, hangt af van de aard en ernst van uw pijn en van hoe u reageert op de pijnbehandeling.

Een medicijnpomp kan een geschikte behandeling voor u zijn als andere behandelingsopties uw chronische pijn niet konden verlichten of onaangename bijwerkingen veroorzaakten.

pijnscore tabel

Bron: Nederland Huisartsen Genootschap (NHG)

Gerichte geneesmiddeltoediening is ook geschikt voor kankerpatiënten die hun onbeheersbare pijn (pijnscore groter of gelijk aan 5) niet onder controle krijgen met klassieke/reguliere opioïden (tabletten, pleisters, injecties) bij een dagelijkse inname van 200 mg morfine (of een equivalent hiervan).1-3 Echter kunnen patiënten die een lagere dosis pijnstillers krijgen eveneens overwogen worden, wanneer de bijwerkingen te hevig zijn. U moet verder ook een minimale levensverwachting tussen de drie en zes maanden hebben.

Probeer gerichte geneesmiddeltoediening uit met een proefbehandeling

De proefbehandeling is uw kans om de gerichte geneesmiddeltoediening uit te proberen zonder dat u meteen een definitief medicijnpompsysteem krijgt. De proefbehandeling wordt soms ook wel screeningstest of een tijdelijke evaluatieperiode genoemd. Er zijn twee soorten proefbehandelingen. Uw arts beslist welke methode gebruikt zal worden.

Bij kankerpijn kan er ook voor gekozen worden om direct een permanente pomp te implanteren zonder proefbehandeling.

Referenties

1

Smith TJ, Staats PS, Deer T, Stearns LJ, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery (IDDS) system compared with comprehensive medical management (CMM) for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040-4049.

2

Smith TJ, Coyne PJ. Implantable drug delivery systems (IDDS) after failure of comprehensive medical management (CMM) can palliate symptoms in the most refractory cancer pain patients. J Pall Med. 2005;8(4):736-742.

3

Miguel R. Interventional treatment of cancer pain: the fourth step in the World Health Organization analgesic ladder? Cancer Control. 2000;7(2):149–56.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.