Vrouw aan het schilderen

Wie komt er in aanmerking voor een medicijnpomp?

Chronische pijn

Welke behandelingsoptie het meest geschikt is voor u, hangt af van de aard en ernst van uw pijn en van hoe u reageert op de pijnbehandeling.

Een medicijnpomp kan een geschikte behandeling voor u zijn als andere behandelingsopties uw chronische pijn niet konden verlichten of onaangename bijwerkingen veroorzaakten.

Probeer gerichte geneesmiddeltoediening uit met een proefbehandeling

De proefbehandeling is uw kans om de gerichte geneesmiddeltoediening uit te proberen zonder dat u meteen een definitief medicijnpompsysteem krijgt. De proefbehandeling wordt soms ook wel screeningstest of een tijdelijke evaluatieperiode genoemd. Er zijn twee soorten proefbehandelingen. Uw arts beslist welke methode gebruikt zal worden.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.