Vrouw aan het schilderen

Uw gerichte geneesmiddel-toediening optimaliseren

Chronische pijn

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om ervoor te zorgen dat u zo veel mogelijk baat heeft bij de gerichte toediening van geneesmiddelen met een medicijnpomp. U kunt bijvoorbeeld de volgende suggesties opvolgen.

De pomp bijvullen

 • Vraag aan uw arts hoe vaak u een afspraak moet maken om de pomp te laten bijvullen. Hoe vaak de pomp moet worden bijgevuld, is afhankelijk van de geneesmiddelconcentratie en de hoeveelheid medicatie die u dagelijks krijgt toegediend.
 • Ga altijd naar uw bijvulafspraken om ervoor te zorgen dat de medicatie in de pomp niet op raakt en dat uw arts de werking van uw pomp controleert.

Met uw arts praten

 • Praat met uw arts over het aantal doses dat geprogrammeerd is en de tijd tussen de doses. Het kan gebeuren dat de arts de programmering moet aanpassen om een combinatie te zoeken die beter geschikt voor u is.
 • Informeer uw arts als u zich niet goed voelt, als u problemen heeft met de therapie of als u niet voldoende pijnverlichting ervaart.
 • Bespreek uw doelen regelmatig met uw arts. Boekt u vooruitgang in het bereiken van uw doelen? Helpt de gerichte geneesmiddeltoediening bij het bereiken van uw doelen? Welke aanpassingen zijn er nodig?

Uw patiëntenprogrammeerapparaat gebruiken

 • Als uw arts u een afstandsbediening (myPTM®-patiëntenprogrammeerapparaat) heeft gegeven, kunt u hiermee de afgegeven therapie van uw SynchroMed II-medicijnpomp beïnvloeden om uw onvoorspelbare pijn te verlichten.
  • Met uw afstandsbediening kunt u uzelf, indien nodig, bolusdoses medicatie uit de pomp toedienen, binnen de door de arts gestelde grenzen.
  • Zorg ervoor dat u weet wanneer de medicijnpomp wel of geen bolusdosis kan toedienen. Onmiddellijk na een programmeersessie of na het bijvullen van de pomp wordt de mogelijkheid om een bolusdosis toe te dienen, tijdelijk geblokkeerd. Vraag uw arts wanneer u de eerste bolusdosis kunt activeren.
 • Als de arts de dagboekfunctie op het patiëntenprogrammeerapparaat heeft ingeschakeld, kunt u het dagboek gebruiken om de ernst van uw pijnsymptomen vóór en na toediening van een bolusdosis te registreren. Het dagboek helpt u om uw pijn actief te verlichten en helpt uw arts om de therapie aan te passen.

Het behandelplan volgen

 • Volg het behandelplan dat uw arts heeft opgesteld en dat mogelijk ook het ondergaan van voorgeschreven fysiotherapie omvat.

Vertrouwd raken met uw pompsysteem

 • Uw SynchoMed II-pomp heeft twee alarmen: een kritieke alarmtoon (tweetonig) en een niet-kritieke alarmtoon (een enkele toon). Vraag na de implantatie of uw arts u beide alarmen wil laten horen zodat u de alarmtonen in de toekomst zult herkennen.

Dit zijn de twee alarmtonen van de SynchroMed II-pomp:

Houd er rekening mee dat het volume van het alarm op uw computer/laptop/tablet harder kan zijn dan het volume van het alarm dat u hoort van de geïmplanteerde pomp onder uw huid.

 • Ga ervan uit dat uw SynchroMed II-pomp ongeveer vijf tot zeven jaar meegaat, afhankelijk van de geprogrammeerde hoeveelheid medicatie die u elke dag toegediend krijgt. Wanneer uw pomp het einde van zijn levensduur nadert, praat dan met uw arts over het inplannen van een pompvervanging.

Wees voorzichtig

 • Zorg ervoor dat u weet wat de symptomen van een te hoge of te lage dosis geneesmiddel kunnen zijn.
 • Vermijd activiteiten waarbij spanning komt te staan op het SynchroMed II-systeem, waaronder plotseling, overmatig of herhaaldelijk buigen, draaien, springen of strekken, waardoor de pomp of de katheter beschadigd kan raken of de katheter kan losraken.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.