Vrouw aan het schilderen

Periode na de ingreep – Medicijnpomp

Chronische pijn

Na de implantatie is het belangrijk dat u zich aan de nazorginstructies van uw arts houdt en dat u naar alle geplande vervolgafspraken komt.

Meteen na de ingreep

Na de ingreep heeft u waarschijnlijk enkele dagen last van enig ongemak op beide plekken (in uw rug en buik) waar de incisies (snedes) zijn gemaakt. Deze plekken voelen enigszins beurs aan, net als een blauwe plek. Ook kunt u gedurende enkele dagen last hebben van hoofdpijn.

Om de pijn van de ingreep te verlichten en ter voorkoming van infecties, kan uw arts medicijnen voorschrijven. Als u last heeft van een zwelling, pijn of roodheid bij de wond, moet u contact opnemen met uw arts.

De weken na de ingreep

De arts kan u aanbevelen om uw activiteiten gedurende zes tot acht weken na de implantatie te beperken. Dat is belangrijk voor de vorming van littekenweefsel, dat ervoor zorgt dat de katheter kan vastgroeien. U moet onthouden dat sommige activiteiten zelfs na de genezing tot slijtage van de katheter kunnen leiden. Bespreek dit ook met uw arts.

De behandeling starten

Uw behandeling start zodra de pomp gevuld en geprogrammeerd is op het toedienen van de voorgeschreven hoeveelheid pijnmedicatie, die via de katheter in de ruimte rond het ruggenmerg wordt afgegeven. Bedenk echter dat er tijd nodig is om de juiste balans te vinden tussen pijnverlichting, het bereiken van uw uiteindelijke doel en het onder controle houden van mogelijke bijwerkingen.

Wat kunt u zelf doen?

Voor een geslaagde pijnbehandeling wordt er ook wat van uzelf verwacht.

Het is heel belangrijk dat u de bijvulafspraken nakomt. Als u een bijvulafspraak mist, kan dit leiden tot:

  • verlies van of verandering in de geneesmiddeltoediening;
  • te lage afgegeven doses geneesmiddel (onderdosering), waardoor de pijnsymptomen kunnen terugkeren of u mogelijk ontwenningsverschijnselen krijgt;
  • beschadiging van de pomp, die vervolgens operatief moet worden vervangen.

Als uw arts dat heeft voorgeschreven, moet u:

  • de optionele afstandsbediening ‒ myPTM-patiëntenprogrammeerapparaat ‒ leren gebruiken;
  • ook nog andere pijnbehandelingen ondergaan, zoals fysiotherapie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.