Mensen aan het schilderen

Tekenen van een te hoge of te lage dosis morfine via de medicijnpomp

Chronische pijn

Als u te veel morfine krijgt toegediend (via de pomp of in combinatie met medicatie in tabletvorm of pleisters), kunt u een overdosis krijgen. Dit kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen of mogelijk zelfs tot overlijden. Bij te weinig morfine kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Het is belangrijk dat u weet wanneer dit kan gebeuren en waar u op moet letten.

Tekenen van een overdosis

Als u te veel morfine toegediend krijgt, kunt u last krijgen van:

 • licht gevoel in het hoofd en duizeligheid, wat kan verergeren tot extreme sufheid en slaperigheid;
 • prikkelbaarheid, angstgevoelens;
 • zeer trage en oppervlakkige ademhaling (minder dan acht tot tien ademhalingen per minuut);
 • bewusteloosheid of niet meer wakker kunnen worden.

Sommige andere geneesmiddelen in tabletvorm (zoals medicatie om angstgevoelens te onderdrukken of een betere slaap te bevorderen) kunnen ook ademhalingsproblemen veroorzaken. Breng uw arts op de hoogte van alle medicatie die u gebruikt, ook van medicatie waarvoor geen recept nodig is.

Het is belangrijk dat al uw gezinsleden weten dat er morfine in uw pomp zit. Adviseer uw familieleden en vrienden om onmiddellijk 112 te bellen als u een/enkele van deze symptomen heeft. Een overdosis is ernstig en levensbedreigend, en hiervoor heeft u spoedeisende hulp nodig.

Wanneer kan een overdosis optreden

Wanneer u via het geïmplanteerde systeem morfine krijgt toegediend, is de kans op een overdosis het grootst na:

 • toediening van de eerste dosis morfine via de pomp;
 • bijvulling van de pomp;
 • operatieve reparatie of vervanging van de pomp en/of katheter.

Wanneer de pomp geïmplanteerd is, wordt u gedurende minimaal 24 uur goed in de gaten gehouden. Deze controle duurt tot enkele dagen na de toediening van de eerste dosis medicatie. Wanneer de pomp wordt bijgevuld, de pomp en/of katheter operatief wordt/worden gerepareerd of vervangen, wordt u ook in de gaten gehouden.

Zorg ervoor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt naast de morfine die u via de pomp krijgt toegediend, zoals medicijnen op recept en zonder voorschrift, vitaminen, kruidensupplementen en aanvullende opioïden (inclusief pillen en pleisters). Neem andere medicatie alleen in volgens de instructie van uw arts.

Tekenen van een te lage dosis

Als u te weinig medicatie krijgt, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen, waaronder enkele of alle van de volgende symptomen:

 • toegenomen chronische pijn;
 • hoofdpijn;
 • rugpijn;
 • algeheel gevoel van ziek zijn;
 • angstgevoelens;
 • slapeloosheid;
 • uitdroging;
 • koorts;
 • spierpijn;
 • misselijkheid, braken, diarree;
 • zweten;
 • gapen;
 • buikkrampen;
 • aanvallen.

Hoewel de SynchroMed II-pomp van Medtronic een alarm afgeeft als de medicatie in de pomp bijna op is, moet u niet op dit alarm wachten voordat u de pomp laat bijvullen. Het is belangrijk dat u zich aan de geplande afspraken houdt zodat de pomp regelmatig wordt bijgevuld en u nooit zonder medicatie komt te zitten.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.