Vrouw die schildert

Voordelen en risico's Medicijnpomp

Chronische pijn

Uit onderzoek is gebleken dat met een medicijnpomp (systeem voor gerichte geneesmiddeltoediening) voor de behandeling van ernstige chronische pijn een effectieve verbetering van comfort en pijnverlichting voor de patiënt kan worden bereikt.1-4 Bespreek met uw arts wat de voordelen, risico's en eigen verantwoordelijkheden zijn die samenhangen met het gebruik van een medicijnpomp voor de behandeling van chronische pijn.

Voordelen

Geneesmiddeltoediening in de vloeistof rond het ruggenmerg (intrathecale ruimte) met een medicijnpomp, biedt een aantal mogelijke voordelen:

 • effectieve pijnverlichting;1-4
 • minder of geen andere pijnmedicatie meer nodig;2,3,5
 • minder bijwerkingen dan bij gebruik van medicijnen in tabletvorm;1,2,6
 • de normale activiteiten van het dagelijks leven beter aankunnen.1-3,7,8
 • grote patiënttevredenheid1,3,7,8

Daarnaast heeft deze behandeling de volgende voordelen:

 • De dosering kan naar eigen behoefte worden afgestemd.
 • De behandeling is omkeerbaar: uw arts kan het systeem desgewenst uitschakelen of verwijderen.
 • U kunt de behandeling een tijdje uitproberen voordat tot definitieve implantatie van het systeem wordt overgegaan.

Medicijnpompen van Medtronic kunnen onbeheersbare pijn bij kanker verlichten en het welzijn verbeteren.6 Met behulp van de afstandsbediening van de SynchroMed II-medicijnpomp kunnen patiënten bij doorbraakpijnen bijvoorbeeld drie keer sneller hun pijn verlichten dan met de gangbare medicatie, en met minder bijwerkingen dan bij systemische opioïden.6,9,10

Risico's

Bij elke pijnbehandeling kunnen bijwerkingen optreden, en elke behandeling kent risico's.

Tot deze risico's behoren onder meer:

 • complicaties tijdens en na de operatie, zoals infectie;
 • bijwerkingen van de medicatie (verschijnselen van over- of onderdosering);
 • lekkage van bloed (hematoom) of lichaamsvloeistof (seroom) naar de implantatieplaats van de pomp;
 • weglekken van ruggenmergvloeistof (liquor) met hoofdpijn of andere problemen als gevolg, en ruggenmergletsel;
 • een verschoven of verstopte katheter;
 • de pomp kan zich in het lichaam verplaatsen of in zeldzame gevallen door de huid heen naar buiten komen;
 • uitvallen van de pomp;
 • vorming van ontstekingsweefsel rond de tip van de katheter.

Deze complicaties kunnen leiden tot het afnemen of wegvallen van de pijnverlichting. Bovendien kan een hersteloperatie noodzakelijk zijn.

Voordelen ten opzichte van andere therapieën

Gerichte geneesmiddeltoediening biedt voordelen ten opzichte van andere therapieën voor chronische pijn:

 • Tijdens een tijdelijke proefbehandeling kunt u ervaren of de therapie voldoende pijnverlichting biedt, voordat het permanente systeem wordt geïmplanteerd.
 • Met gerichte geneesmiddeltoediening wordt de medicatie direct in de vloeistof rond uw ruggenmerg afgegeven. Het geneesmiddel hoeft dus niet eerst, zoals bij medicijnen in tabletvorm, in de bloedbaan te worden opgenomen. Dit kan leiden tot minder bijwerkingen zoals misselijkheid en obstipatie.
 • Mogelijk kan gerichte geneesmiddeltoediening pijnverlichting geven als andere behandelingen – zoals medicatie in tabletvorm of injecties – geen baat hebben.

Waarom kiezen voor een medicijnpomp van Medtronic

U moet weten dat:

 • gerichte geneesmiddeltoediening van Medtronic de levens van honderdduizenden mensen met chronische pijn heeft verbeterd;
 • Medtronic de eerste batterijgevoede, programmeerbare medicijnpomp voor kankerpijn (en later chronische pijn) op de markt heeft gebracht11;
 • Medtronic een programmeerbaar medicijnpompsysteem biedt dat veilig* is voor MRI-scans van het hele lichaam;
 • pijnspecialisten wereldwijd bekend zijn met de medicijnpompen van Medtronic.
*

Een MRI-scan met uw pomp kan veilig plaatsvinden onder specifieke voorwaarden. De SynchroMed II-pomp zal haar werking in de meeste gevallen binnen een uur na de scan weer hervatten.

Referenties

1

Duarte RV, Raphael JH, Sparkes E, Southall JL, LeMarchand K, Ashford RL. Long-term intrathecal drug administration for chronic nonmalignant pain. J Neurosurg Anesthesiol. 2012;24:63-70.

2

Hamza M, Doleys D, Wells M, et al. Prospective study of 3-year follow-up of lowdose intrathecalopioids in the management of chronic nonmalignant pain. Pain Med. 2012;13(10):1304-1313.

3

Deer T, Chapple I, Classen A, et aI. Intrathecal drug delivery for treatment of chronic low back pain: report from the National Outcomes Registry for Low Back Pain. Pain Med. 2004;5(1):6-13.

4

Ellis DJ, Dissanayake S, McGuire D, et al. Continuous intrathecal infusion of ziconotide for treatment of chronic malignant and nonmalignant pain over 12 months: a prospective, open-label study. Neuromodulation. 2008;11:40-49.

5

Atli A, Theodore BR, Turk DC, Loeser JD. Intrathecalopioid therapy for chronic nonmalignant pain: a retrospective cohort study with 3-year follow-up. Pain Med. 2010;11(7):1010-1016.

6

Smith TJ, Staats PS, Deer T, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery system compared with comprehensive medical management for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040-4049.

7

Roberts U, Finch PM, Goucke CR, Price LM. Outcome of intrathecal opioids in chronic non-cancer pain. Eur J Pain. 2001;5(4):353-361.

8

Winkelmuller M, Winkelmuller W. Long-term effects of continuous intrathecalopioid treatment in chronic pain of nonmalignant etiology. J Neurosurg.1996;85(3):458-467.

9

Brogan E, Winter NB, Okifuji A. Prospective Observational Study of Patient-Controlled Intrathecal Analgesia: Impact on Cancer-Associated Symptoms, Breakthrough Pain Control, and Patient Satisfaction. Reg Anesth Pain Med. 2015;40(4):369–75.

10

Smith TJ, Coyne PJ. Implantable drug delivery systems (IDDS) after failure of comprehensive medical management (CMM) can palliate symptoms in the most refractory cancer pain patients. J Palliat Med. 2005;8(4):736–42.

11

Syed Rizvi & Krishna Kumar. History and Present State of Targeted Intrathecal Drug Delivery. Curr Pain Headache Rep (2015) 19:1 DOI 10.1007/s11916-014-0474-8.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.