Welke behandelingsmogelijkheden zijn er bij vergevorderd hartfalen?

Hartfalen is een ziekte die na verloop van tijd erger wordt. In een vroeg stadium van het hartfalen kunnen het innemen van medicijnen en de aanpassing van de leefstijl helpen om de symptomen te verlichten. 

Voor patiënten met vergevorderd hartfalen zijn deze medicijnen en behandelingen uiteindelijk niet meer voldoende, zodat artsen andere therapieën aanbevelen, zoals een hartimplantaat voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT), hartklepoperaties, harttransplantatie of het gebruik van een steunhart (LVAD, Left Ventricular Assist Device).

Hoewel hartfalen een ernstige ziekte is, zijn er dus wel behandelingsmogelijkheden om de gezondheid en de kwaliteit van het leven van deze patiënten te verbeteren.

Wat is een steunhart (LVAD)?

Een mogelijke behandeling bij vergevorderd hartfalen is het implanteren van een steunhart (LVAD, Left Ventricular Assist Device).

Wat is een steunhart en hoe werkt dat?

Een steunhart is een mechanische pomp die het hart helpt om bloed door het lichaam te pompen en de symptomen van vergevorderd hartfalen te verlichten. Wanneer de natuurlijke pompfunctie van het hart niet voldoende is, kan een steunhart worden geïmplanteerd.

Een steunhartsysteem is bedoeld voor patiënten met vergevorderd hartfalen als brug naar een harttransplantatie of voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een harttransplantatie.

Het steunhart zorgt ervoor dat de symptomen van hartfalen worden verlicht, zodat patiënten zich weer krachtiger voelen en kunnen terugkeren naar een actievere levensstijl.1,2

Een steunhart bestaat uit:

  • een pomp die in het lichaam in een van de hartkamers wordt geplaatst,
  • een controller buiten het lichaam – een kleine computer die de pomp aanstuurt,
  • een aandrijfkabel die de pomp met de controller verbindt,
  • twee stroombronnen voor aandrijving van de pomp en de controller; dit kunnen zijn twee batterijen, of één batterij met een AC (netstroom)- of DC (auto)-adapter.

Advies

Ga naar uw huisarts of behandelend cardioloog wanneer u symptomen van hartfalen hebt of wanneer deze verergeren.

Uw behandelend arts kan u uitgebreid adviseren over soorten behandelingen en over ziekenhuizen waar behandeling met een steunhart wordt aangeboden, mocht dat bij u noodzakelijk zijn.

Referenties

1

Aaronson KD, et al. ASAIO J. 2016;62:384-389.

2

Rogers, et al. J Am Coll Cardiol. 2010;55:1826-1834.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.