Document voor als u gaat vliegen

Instructies voor het invullen van de brief
Verwijder de eerste pagina uit het document. Vul de ontbrekende gegevens in in het overgebleven deel van het document samen met uw behandelend arts. Print de brief en laat deze door uw arts ondertekenen.

Let op: Neem de ingevulde en ondertekende brief mee naar het vliegveld en toon hem aan het beveiligingspersoneel.

Belangrijke informatie over het steunhart die u kunt downloaden

Advies

Ga naar uw huisarts of behandelend cardioloog wanneer u symptomen van hartfalen hebt of wanneer deze verergeren.

Uw behandelend arts kan u uitgebreid adviseren over soorten behandelingen en over ziekenhuizen waar behandeling met een steunhart wordt aangeboden, mocht dat bij u noodzakelijk zijn.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.