Wat betekent vergevorderd hartfalen?

De term 'hartfalen' duidt op een ernstige medische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed kan rondpompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. Als u de diagnose hartfalen hebt gekregen, staat u niet alleen. Ten minste 15 miljoen mensen in Europa krijgen te maken met hartfalen.1

Symptomen van hartfalen

 • Kortademigheid
 • Opgezette voeten en benen
 • Chronisch gebrek aan energie
 • Slaapproblemen 's nachts doordat ademhalen moeite kost
 • Hoesten waarbij schuimig slijm wordt opgegeven
 • Opgezette of gevoelige buik en gebrek aan eetlust
 • 's Nachts vaak moeten plassen
 • Verwardheid en/of geheugenproblemen 
Symptomen van hartfalen: kortademigheid; opgezette voeten en benen; chronisch gebrek aan energie; slaapproblemen 's nachts doordat ademhalen moeite kost; hoesten waarbij schuimig slijm wordt opgegeven; opgezette of gevoelige buik en gebrek aan eetlust; 's nachts vaak moeten plassen; verwardheid en/of geheugenproblemen

Symptomen van vergevorderd hartfalen

Omdat hartfalen een ziektebeeld is dat steeds verergert, komt er een moment dat behandeling met medicijnen niet meer voldoende is om de symptomen te verlichten.
Het kan in deze gevallen vaker voorkomen dat een ziekenhuisopname nodig is. Hieronder staan enkele symptomen van vergevorderd hartfalen die het vaakst voorkomen.

Vermoeidheid

Hartfalen kan uw activiteiten sterk beperken. Patiënten met vergevorderd hartfalen beginnen zich steeds vermoeider te voelen en dagelijkse dingen, zoals wandelen, traplopen of boodschappen dragen en soms zelfs eenvoudige handelingen zoals jezelf aankleden, worden zwaarder.

Kortademigheid

Kortademigheid komt bij vergevorderd hartfalen vaak voor. Er kan zich vocht in de longen  ophopen, wat ertoe leidt dat u kortademig wordt, zelfs wanneer u ligt.

Beperkingen van dagelijkse activiteiten

Het kan zijn, dat u lichamelijke activiteiten, zoals met de hond wandelen, traplopen of aan sociale activiteiten meedoen, steeds meer gaat vermijden. Patiënten met vergevorderd hartfalen moeten hun leefstijl aanpassen aan hun ziekte.

Er zijn nog enkele symptomen die in samenhang met vergevorderd hartfalen kunnen optreden:

 • Hoesten
 • Niet-verklaarbare gewichtstoename
 • Gebrek aan eetlust
 • Slaapstoornissen

Hartfalen is helaas een progressieve ziekte, dat wil zeggen, de ziekte kan in de loop der tijd, zelfs bij inname van de aanbevolen medicijnen, erger worden. De ziekte is bij ca. 10% van de mensen die aan hartfalen lijden, al vergevorderd.2 De medicijnen en de aanpassing van de levensstijl zijn voor veel patiënten niet meer voldoende om de ziekte onder controle te houden. Dat zou het moment kunnen zijn waarop andere vormen van behandeling, zoals het implanteren van een steunhart (Left Ventricular Assist Device, LVAD) nodig kunnen zijn.

Advies

Ga naar uw huisarts of behandelend cardioloog wanneer u symptomen van hartfalen heeft of wanneer deze verergeren.

Uw behandelend arts kan u uitgebreid adviseren over soorten behandelingen en over ziekenhuizen waar behandeling met een steunhart wordt aangeboden, mocht dat bij u noodzakelijk zijn.

Referenties

1

HF Policy Network handbook (http://www.hfpolicynetwork.eu/handbook

2

Empfehlungen der AHA bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz (Stand: 9. Mai 2017). Letzter Zugriff am 10. Mai 2017. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/Advanced-Heart-Failure_UCM_441925_Article.jsp#.WRH7S_nyuos.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.