Team approach

Impact


Hartritme-stoornissen en hartfalen Cardiale resynchronisatie-therapie (CRT)

Tijdens deze interactieve training krijgt u een compleet beeld van wat de ziekte hartfalen inhoudt en hoe dit behandeld wordt. We behandelen de implantatie van de
LV-geleidingsdraad en de daarbij behorende materialen. Daarnaast is er aandacht voor de interpretatie van de diagnostiek uit het CRT-implantaat, het optimaal programmeren hiervan en het kunnen uitvoeren van een follow-up.

Verder richt de training zich specifiek op de patiënt met een CRT-implantaat. Hoe kan men deze patiënten zo optimaal mogelijk instellen? De kennis die nodig is om dit te bereiken komt uitgebreid aan bod in deze training. Bovendien is er uitgebreide aandacht voor de problemen waarmee de cardioloog/technicus geconfronteerd kunnen worden bij de zorg rondom de cardiale resynchronisatietherapie.

VOOR WIE?

Cardiologen (fellow, assistent in opleiding), pacemakertechnici of laboranten die in de dagelijkse praktijk CRT-follow-ups verrichten

DOEL VAN DE TRAINING

U maakt kennis met het ziektebeeld hartfalen en de behandeling hiervan.
U leert CRT-implantaties effectief te ondersteunen en CRT-therapie te optimaliseren voor de individuele patiënt.

Em-trac Maastricht

LOCATIE

Em-Trac
Gaetano Martinolaan 75
6229 GS Maastricht

VOORKENNIS

  • Kennis van pacemakers en ICD's
  • Minimaal 4 maanden ervaring met het controleren van hartimplantaten

FORMAT

Tijdens de training worden internationale ‘best practices’, de laatste product-updates en de nieuwste technieken gedeeld. Daarnaast koppelen we in onze educatieve sessies theorie aan praktijk door interactieve ‘hands-on’ trainingen.

Datums

3 en 4 maart 2020
Maastricht
13 en 14 oktober 2020
Maastricht

VOORLOPIGE AGENDA

DAG 1

08:30u
Ontvangst en Introductie
09:00u
Hartfalen
10:30u
Koffiepauze
10:45u
Richtlijnen en patiëntenselectie
11:30u
Anatomie en CRT-implantatie
12:45u
Lunch
13:45u
Elektrocardiogram
15:15u
Follow the Lead
16:45u
Evaluatie

DAG 2

08.30u
Ontvangst
08.45u
Workshops programmeerapparaat en simulator
12.30u
Lunch
13.15u
CRT-optimalisatie
14.00u
Wrap-up programmeersessie workshop
15.30u
Evaluatie en afronding
16.00u
Einde training