VERDENS FØRSTE SELVJUSTERENDE INSULINPUMPESYSTEM FOR DIABETES TYPE 1 ER NÅ TILGJENGELIG I NORGE

MiniMed™ 670G-systemet har Medtronics mest avanserte SmartGuard™-teknologi og det mest nøyaktige4 systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) – Guardian™ Sensor 3

Medtronic, den globale lederen innen medisinsk teknologi, lanserer nå MiniMed™ 670G-systemet, verdens første selvjusterende insulinpumpesystem1,2,3 i Norge. MiniMed™ 670G-systemet er det første og eneste systemet som automatiserer og tilpasser levering av basalinsulin 24 timer i døgnet.[i],3

Dette nyeste systemet fra Medtronic fikk CE (Conformité Européenne)
-merking i juni 2018 for behandling av personer over 7 år med diabetes type 1, og gjennom pågående studier vil indikasjonen utvides til å gjelde flere pasientgrupper. I USA, hvor MiniMed™ 670G-systemet er kommersielt tilgjengelig, har omtrent hundre tusen mennesker allerede opplevd at systemet har gitt samme grad av forbedring av Tid i området for glukoseverdier som kom frem under den amerikanske pivotalstudien av dette systemet.

- Etter vi har mottatt CE-merkingen, har vi jobbet med markedsbevisstheten i hele Europa og sørget for opplæring i MiniMed™ 670G-systemet for helsepersonell og ansatte. Vi er nå stolte av å gjøre denne livsendrende teknologien tilgjengelig for tusenvis av mennesker som lever med diabetes, uttaler Federico Gavioli, viseadministrerende direktør i Diabetes Group i Medtronic, regionen for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).

MiniMed™ 670G-systemet har SmartGuard™automodus – selskapets mest avanserte SmartGuard™-teknologi og det mest nøyaktige[ii] systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) – Guardian™ Sensor 3. Disse teknologiene jobber sammen for å justere tilførselen av basalinsulin hvert 5. minutt basert på sensorglukoseverdier, noe som bidrar til forbedrede glukoseverdier og øker Tid i området (tid som tilbringes innenfor målområdet 3,9 – 10,0 mmol/l).

- MiniMed™ 670G-systemets evne til å stabilisere glukosenivåene automatisk for å forbedre Tid i området kan potensielt få betydelig positiv effekt på pasientens liv – både fra et klinisk perspektiv og vurdert ut fra pasientenes livskvalitet. Vi er stolte over å levere denne banebrytende behandlingen som gjør det mulig å oppnå det høyeste nivået av automatisering som er å få på markedet i dag, og som letter den kontinuerlige diabetesbehandlingen, sier Hernan Niederer, Regional Senior Business Manager, Diabetes.

En nyhet er også at systemet inneholderblodsukkermåleren CONTOUR® NEXT LINK 2.4 fra Ascensia Diabetes Care.

 

Tid i området

Tid i området viser til hvor stor prosentandel av tiden som mennesker med type 1 diabetes tilbringer i det optimale glykemiske området mellom 3,9-10 mmol/l. Målet med diabetesbehandling er å øke tiden som tilbringes i dette sunne området og minimere høye og lave glukoseverdier, noe som kan føre til både senkomplikasjoner på kort og lang sikt som skade på blodkar, økt risikoen for kransarteriesykdommer, hjerteinfarkt og slag. Skader på blodkar kan også føre til synstap, nyresykdom og nerveproblemer. Å øke "Tid i området" kan på lang sikt oppnås ved å utnytte fremskrittene i diabetesbehandling, som MiniMed™ 670G-systemet med SmartGuard™-teknologi, som automatiserer basalinsulinleveringen.3,4

 

 

 

 

Om Diabetes-gruppen i Medtronic (www.medtronicdiabetes.com)

Medtronic jobber sammen med verdenssamfunnet for å endre måten mennesker håndterer diabetes på. Selskapet tar sikte på å forandre diabetesbehandlingen ved å utvide tilgangen, integrere behandlingen og forbedre resultatene, slik at personer som lever med diabetes, kan nyte større frihet og bedre helse.

Om Medtronic

Medtronic plc (www.medtronic.com), med hovedkontor i Dublin i Irland, er blant verdens største selskaper som arbeider innen medisinsk teknologi, tjenester og løsninger med å lindre smerte, forbedre helsen og forlenge livet for millioner av mennesker over hele verden. Medtronic sysselsetter mer enn 86 000 mennesker over hele verden og betjener leger, sykehus og pasienter i over 150 land. Selskapet er fokusert på å samarbeide med interessenter rundt om i verden for å bringe helsetjenester Further, Together.

Eventuelle fremtidsrettede utsagn er utsatt for risiko og usikkerhet som beskrevet i Medtronics periodiske rapporter som er innberettet til Securities and Exchange Commission. Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra forventede resultater.

Ascensia Diabetes Care og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Hvis du ønsker detaljert informasjon om bruksanvisningen, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger, må du se håndboken for utstyret. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale Medtronic-representant

1. Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11.

2. Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 – 232.

3. Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11.

4. Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (16): 1407 – 1408.

5. Garg SK et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163.