Lekarz i pacjentka

ŻYCIE Z URZĄDZENIEM WSPOMAGAJĄCYM PRACĘ LEWEJ KOMORY (LVAD)

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ZAAWANSOWANEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Jeśli rozpoznano u Ciebie niewydolność serca, dołączasz do szerokiego grona: niewydolność serca dotyka co najmniej 15 milionów osób w Europie1.

Termin „niewydolność serca” odnosi się do schorzenia, w którym mięsień sercowy nie jest już w stanie efektywnie pompować ilości krwi wystarczającej dla funkcjonowania organizmu. Niewydolność serca może znacząco ograniczyć aktywność danej osoby. Dzieje się tak, ponieważ organizm nie jest dostatecznie zaopatrywany w natlenioną krew i składniki odżywcze. Często występuje także ograniczenie zdolności poruszania się ze względu na nagromadzenie płynu w płucach i nogach. Niewydolność serca może rozwijać się powoli lub szybko w wyniku uszkodzenia serca, a w niektórych przypadkach przyczyna jest nieznana.

Na wczesnych etapach niewydolności serca w złagodzeniu objawów mogą pomóc leki i zmiany stylu życia. Jednak ostatecznie leki mogą utracić skuteczność i lekarze mogą zalecić bardziej zaawansowane metody leczenia, takie jak przeszczep serca lub zastosowanie urządzenia wspomagającego pracę lewej komory (ang. left ventricular assist device, LVAD). Liczba dostępnych dawców serca jest ograniczona, a ponadto nie każda osoba cierpiąca na zaawansowaną niewydolność serca kwalifikuje się do przeszczepu (ze względu na np. inne choroby przewlekłe czy zaawansowany wiek). Inną możliwością dla osób z zaawansowaną niewydolnością serca jest urządzenie LVAD.

Budowa serca

SERCE

Znajomość podstaw prawidłowego funkcjonowania serca pozwala lepiej zrozumieć chorobę i jej objawy. Serce to narząd wielkości pięści, które pełni rolę pompy rozprowadzającej natlenioną krew w całym ciele. Serce pompuje krew dzięki regularnym, rytmicznym sygnałom elektrycznym.

W sercu znajdują się cztery jamy: dwie górne jamy – prawy i lewy przedsionek oraz dwie dolne jamy – prawa i lewa komora.

Do prawego przedsionka (1) dostaje się odtleniona krew z reszty ciała, która jest następnie doprowadzana do prawej komory (2), a stamtąd do płuc. Płuca dostarczają tlen do krwi, która następnie przechodzi do lewego przedsionka (3), a potem do lewej komory (4), która pompuje bogatą w tlen krew do reszty ciała za pośrednictwem aorty (5).

Aby serce funkcjonowało prawidłowo, jego cztery jamy muszą współpracować, pompując krew do płuc i reszty ciała. W przypadku niewydolności serca, z miarę osłabiania mięśnia sercowego jamy kompensują utratę zdolności pompowania, powiększając się, co ostatecznie skutkuje niedostatecznym pompowaniem i zaostrzeniem choroby.

CZYM JEST URZĄDZENIE LVAD I W JAKI SPOSÓB DZIAŁA?

Urządzenie LVAD - schemat

Urządzenie wspaomagające pracę lewej komory, czyli LVAD, to pompa mechaniczna zasilana bateryjnie. Ma ono wspomagać serce w pompowaniu krwi do całego organizmu, łagodząc w ten sposób objawy zaawansowanej niewydolności serca.

System LVAD jest przeznaczony dla pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca jako etap pośredni przed przeszczepem serca lub dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu. Urządzenie LVAD jest wszczepiane chirurgicznie w trakcie operacji serca pod znieczuleniem ogólnym.

Współcześnie stosowane urządzenia LVAD są mniejsze i wytrzymalsze niż wcześniejsza generacja urządzeń. Mimo że urządzenia te mają niewielkie rozmiary, są w stanie pompować co minutę ilość krwi wystarczającą do złagodzenia objawów niewydolności serca.

  1. Pompa LVAD jest wszczepiona w sercu, u dołu lewej komory.
  2. Kabel zasilający przymocowany do pompy wychodzi z ciała przez niewielkie nacięcie w skórze. Jego drugi koniec jest podłączony do kontrolera na zewnątrz ciała.
  3. Kontroler to minikomputer monitorujący pompę. Generuje on komunikaty tekstowe i alarmy dźwiękowe ułatwiające zarządzanie systemem. Do kontrolera podłączone są baterie lub kabel elektryczny (podłączany do gniazdka) i nieustannie zasilają pompę. Kabel zasilający musi być przez cały czas podłączony do kontrolera i źródeł zasilania.
  4. Zewnętrzny sprzęt mieści się w pokrowcu nadającym się do noszenia, co zapewnia swobodę poruszania się, gdy zasilanie prądem sieciowym nie jest wymagane.

SYSTEM HVAD™ W ZAAWANSOWANEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

System HVAD

System HVAD™ to urządzenie LVAD przeznaczone dla pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca jako etap pośredni przed przeszczepem serca lub dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu.

Pompa HVAD™ to obecnie najmniejsze dostępne urządzenie LVAD2, a jego niewielki rozmiar umożliwia wszczepienie go za pomocą jednej z dwóch metod chirurgicznych – sternotomii lub torakotomii.

Lekarz udzieli informacji o różnicy między nimi i wykona zabieg metodą najlepiej nadającą się w Twoim przypadku.

System HVAD™ wykorzystano w leczeniu wielu osób z zaawansowaną niewydolnością serca, u których następnie wykazano wysoką przeżywalność oraz poprawę jakości życia2

ŻYCIE Z URZĄDZENIEM LVAD

Rodzina w ogrodzie

Urządzenie LVAD pozwala na prowadzenie aktywnego i satysfakcjonującego życia, realizowanie swoich pasji i spędzanie czasu z bliskimi.

Lekarz udzieli informacji na temat wszelkich kwestii związanych z przygotowaniem do zabiegu i rekonwalescencji po nim, przedstawi też harmonogram wypisu ze szpitala i wizyt kontrolnych.

Opuszczenie szpitala i powrót do domu mogą wydawać się trudne. Lekarz dołoży starań, aby w pełni przygotować Ciebie i Twoją rodzinę oraz zapewnić Wam poczucie bezpieczeństwa. Opracuje też bezpieczny plan na wypadek sytuacji zagrożenia.

Nie wahaj się pytać lekarza o jakiekolwiek kwestie związane z życiem z urządzeniem LVAD, jak np. mycie i kąpiel, czynności, jakie można wykonywać, czy powrót do pracy.

Życie z urządzeniem LVAD obejmuje obsługę sprzętu zasilającego pompę oraz pielęgnację miejsca wyjścia kabla zasilającego. Konieczne może być wprowadzenie zmian w związku z kablem zasilającym i zewnętrznym sprzętem. Ważne jest, aby nie ciągnąć, nie zaczepiać i nie zginać kabla zasilającego. Lekarz udzieli wszelkich informacji i poinstruuje, jak obsługiwać urządzenie.

Przyzwyczajenie się do życia z urządzeniem LVAD może wymagać czasu. Należy zachować cierpliwość.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Expand All

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TERAPII ZA POMOCĄ URZĄDZENIA LVAD?

JAK OKREŚLIĆ, CZY TERAPIA LVAD JEST DLA MNIE ODPOWIEDNIA?

CZY URZĄDZENIE LVAD JEST SZTUCZNYM SERCEM?

NA CZYM POLEGA ZABIEG CHIRURGICZNY?

JAK MAM SIĘ NAUCZYĆ OBSŁUGI URZĄDZENIA?

CO ZE SPORTAMI I ŻYCIEM INTYMNYM?

CZY MOGĘ PODDAĆ SIĘ BADANIU MRI?

CZY MOGĘ PODRÓŻOWAĆ Z URZĄDZENIEM LVAD?

1

HF Policy Network handbook  (http://www.hfpolicynetwork.eu/handbook)

2

McGee E Jr, Danter M, Strueber M, et al. Evaluation of a lateral thoracotomy implant approach for a centrifugal-flow left ventricular assist device: The LATERAL clinical trial. J Heart Lung Transplant. April 2019;38(4):344-351.