DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A SOCIETĂŢII MEDTRONIC – CAPTAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR SOCIALE

   

Medtronic (în continuare „noi”) se angajează să păstreze încrederea pe care ne-ați acordat-o prin protejarea informațiilor dumneavoastră personale. Această Declarație de confidențialitate arată cum vă prelucrăm Informațiile Personale colectate prin înscrierea dumneavoastră la Rețelele Sociale, cu ajutorul platformei noastre de Automatizare a Marketingului și al Sistemelor de Management al Relațiilor cu Clienții.

Ne angajăm să asigurăm respectarea confidențialității dumneavoastră și tratarea transparentă și legală a informațiilor dumneavoastră personale. Orice Informații Personale pe care le furnizați vor fi folosite numai în conformitate cu această Declarație de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți cu atenție această Declarație de confidențialitate.

Recunoaștem că protecţiadatelor este o responsabilitate permanentă și, de aceea, în cazul oricăror modificări semnificative ale practicilor sau politicilor noastre de confidențialitate vom revizui această Declarație de confidențialitate. Orice actualizare semnificativă a acestei Declarații de confidențialitate vă va fi adusă la cunoștință fie prin e-mail ori altă informare electronică, fie prin postarea unei informări pe website-ul nostru sau pe rețeaua socială corespunzătoare. Această Declarație de confidențialitate a fost revizuită ultima dată în data de 9 martie 2021.

CE SUNT INFORMAȚIILE PERSONALE?

„Informațiile Personale” (cunoscute și drept „Date cu Caracter Personal” sau „Informații de Identificare Personală”) sunt orice informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă; cu alte cuvinte: orice informație care poate arăta cine sunteți (direct sau indirect). Numele, adresa, numărul de telefon și numele de utilizator sau profilul de pe rețelele sociale sunt exemple de Informații Personale.

PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE

Când prelucrăm informațiile dumneavoastră personale, ne vom asigura că avem o bază legală corespunzătoare și, la nevoie, vom obține mai întâi consimțământul dumneavoastră. Informații suplimentare privind Informațiile Personale pe care le prelucrăm și baza legală sunt prezentate mai jos:

CONSIMȚĂMÂNTUL 

Consimțământul dumneavoastră este opțional și poate fi retras oricând, în același fel în care a fost dat sau luând legătura cu noi, așa cum se arată în secțiunea Drepturile dumneavoastră, de mai jos. De asemenea, puteți oricând, în mod gratuit și fără a fi nevoiți să dați vreo justificare, să vă retrageți din orice campanie de marketing direct și să cereți să nu mai primiți niciun material promoțional, cu ajutorul opțiunii de retragere din orice comunicare relevantă pe care o primiți. Dacă vreo modificare a acestei notificări afectează condițiile în care v-ați dat consimțământul, vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a vă retrage sau de a vă înnoi consimțământul. Medtronic vă poate prelucra Informațiile Personale în măsura în care v-ați dat consimțământul, în următoarele situații:

 • Activitatea de prelucrare
 • Inițiative de Marketing bazate pe înscrierea în rețelele sociale (de exemplu prin LinkedIn sau Facebook): Medtronic vă va trimite informații legate de produse care sunt relevante pentru dumneavoastră (marketing).
 • Scop
 • Pentru a vă transmite informații despre Produsele, Serviciile și Soluțiile firmei Medtronic. 
 • Categorii de informații personale (elemente ale datelor prelucrate)
 • Nume, informații de contact (e-mail, număr de telefon, adresă (numai țară), număr de telefon mobil, funcția la locul de muncă, compania
 • Logică, semnificație și consecințe
 • După ce v-ați înscris (executând clic pe caseta relevantă sau similară), vă dați consimțământul pentru ca Medtronic să utilizeze informațiile personale relevante pentru a vă trimite informații relevante.
 • Baza legală
 • Consimțământul dumneavoastră
 • Ce drepturi ale persoanelor vizate se aplică?
 • Legile aplicabile privind protecția datelor pot asigura următoarele drepturi persoanelor fizice: Acces, Rectificare, Ștergere, Portabilitatea Datelor, Retragerea Consimțământului

SECURITATE

Ne angajăm să protejăm securitatea și confidențialitatea Informațiilor Personale. Pentru a preveni distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, accesul neautorizat sau divulgarea Informațiilor Personale, folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja și securiza „Informațiile Personale” pe care le prelucrăm.

Vă vom informa fără întârziere nejustificată, pe dumneavoastră și/sau autoritățile de supraveghere relevante, în cazul în care o divulgare neautorizată a Informațiilor Personale necesită o astfel de informare.

DIVULGAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Este posibil să vă divulgăm Informațiile Personale după cum considerăm că e necesar sau adecvat pentru a proteja sănătatea și siguranța dumneavoastră sau a altei persoane, operațiunile noastre fizice și online, precum și proprietatea, drepturile și confidențialitatea afiliaților noștri, a dumneavoastră sau a altora.

Vă divulgăm Informațiile Personale numai afiliaților societăţii Medtronic sau furnizorilor terți în scopurile prezentate mai sus. În astfel de cazuri, furnizorii terți sunt obligați să utilizeze Informațiile Personale în conformitate cu acordurile obligatorii pe care le avem cu ei. Acordurile includ clauze privitoare la prelucrarea datelor, pentru a asigura că informațiile dumneavoastră personale sunt tratate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Toți furnizorii terți implicați în prelucrarea datelor au obligația de a respecta cerințele legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor și de a respecta politicile și standardele Medtronic privind confidențialitatea, protecția datelor și securitatea.

CATEGORII DE TERȚI

Activitate de prelucrare Scop Categorii de informații personale (elemente ale datelor divulgate) Categorie destinatar

Găzduirea datelor cu caracter personal în Sistemul de Management al Relațiilor cu Clienții

Să permită societăţii  Medtronic să vă gestioneze informațiile personale în mod adecvat și să permită atingerea altor scopuri de prelucrare a datelor prevăzute în această declarație de confidențialitate

Nume, loc, ocupație, informații de contact (de exemplu e-mail de serviciu, adresă, număr de telefon și/sau FAX, număr de mobil)

Furnizor Sistem de Management al Relațiilor cu Clienții, de exemplu Salesforce

Automatizarea Marketingului

To enable effective transmission of marketing communications by Medtronic.

Adresa de e-mail, plus identificatori suplimentari, dacă este necesar, în scopuri specifice

Furnizor Automatizare Marketing, de exemplu Eloqua

Vă rugăm să rețineți că, sub rezerva legilor aplicabile, vă putem divulga informațiile personale dacă considerăm că suntem obligați să facem acest lucru pentru a respecta orice lege, regulament, hotărâre judecătorească, cerere legală sau guvernamentală. În cazul puțin probabil în care întreaga noastră companie sau o parte a acesteia este achiziționată de un terț, informațiile dumneavoastră pot fi transferate noului proprietar al companiei, în măsura în care sunt relevante pentru afacerea respectivă și sub rezerva unor garanții adecvate. S-ar putea să fie necesar să vă transferăm Informațiile Personale către autoritățile de reglementare pentru a ne respecta obligațiile legale.

 

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR PERSONALE  

Când vă transferăm Informațiile Personale la alți afiliați Medtronic sau unui terț din altă țară, vom asigura că există garanții adecvate în conformitate cu legile aplicabile.

În cazul în care transferăm internațional Informațiile Personale, vom asigura un nivel de protecție a Informațiilor Personale care să fie adecvat în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Pentru transferurile de Informații Personale, vom asigura că există mecanisme legale aprobate. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita o copie, vă rugam să ne contactați la rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

PĂSTRARE 

Nu vă vom stoca Informațiile Personale mai mult decât este necesar în scopul pentru care le-am identificat.

Printre criteriile pe care le folosim pentru a stabili perioadele noastre de păstrare se numără: durata relației dumneavoastră cu Medtronic, perioada în care trebuie să putem demonstra conformitatea cu cerințele legale și perioada în care trebuie să ne protejăm poziția juridică (de exemplu în caz de litigiu sau de cercetare).

Pentru informații suplimentare despre durata de păstrare a informațiilor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți solicitarea la datele de contact de mai jos.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI MODUL DE CONTACTARE A SOCIETĂŢII MEDTRONIC 

Drepturile dumneavoastră

Vă rugăm să consultați descrierea prelucrării informațiilor personale de mai sus, unde sunt enumerate drepturile aplicabile ale persoanei vizate. În conformitate cu legile aplicabile, puteți avea dreptul de:

 • Acces: Solicitați accesul la Informațiile Personale pe care le deținem în ceea ce vă privește.
 • Rectificare, Ștergere, Restricționare: Solicitați rectificarea, ștergerea informațiilor dumneavoastră personale sau restricționarea utilizării informațiilor dumneavoastră personale de către noi.
 • Opoziție: În funcție de situația dumneavoastră specifică, vă puteți opune utilizării de către noi a informațiilor dumneavoastră personale din motive de interes legitim.
 • Portabilitate a Datelor: Dacă vă furnizăm un serviciu automatizat (pe baza contractului sau a consimțământului dumneavoastră), puteți solicita, de asemenea, o copie a informațiilor dumneavoastră personale, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.
 • Retragere a Consimțământului: În cazul în care informațiile personale sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Notă: Acest lucru nu afectează legalitatea utilizării de către noi a informațiilor dumneavoastră personale înainte de retragerea consimțământului. De asemenea, datele agregate pe care le-am compilat deja nu vor fi afectate, chiar și după retragerea consimțământului, întrucât nu există mijloace tehnice pentru izolarea sau identificarea elementelor de date care trebuie excluse.

Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la rs.privacyeurope@medtronic.com sau prin poștă la:

Medtronic International Trading Sàrl,
Attn: Data Protection Officer,
Case postale,
Route du Molliau 31,
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu legile aplicabile, vă putem solicita să furnizați o dovadă a identității înainte de a vă putea prelucra solicitarea.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care vă tratăm cererea, puteți și să vă exercitați dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (www.dataprotection.ro).