MEDTRONIC SÄKRAR CE-MÄRKE FÖR MINIMED™ 780G AVANCERAT HYBRID CLOSED LOOP SYSTEM SOM YTTERLIGARE FÖRENKLAR HANTERING AV TYP 1-DIABETES

Funktioner i nästa generationens hybrid closed loop- insulinpumpssystem

 

Funktioner i nästa generationens hybrid closed loop- insulinpumpssystem

Automatiskt korrigerande algoritm och Bluetooth-anslutning

DUBLIN – 11 juni 2020 – Medtronic plc (NYSE:MDT), den globala ledaren inom medicinteknik, tillkännagav idag CE-märkningen (Conformité Européenne) av sitt MiniMed™ 780G-system, vilket är ett hybrid closed loop insulinpumpsystem för behandling av typ 1-diabetes hos personer i åldrarna 7 till 80 år. Systemet använder företagets mest avancerade SmartGuard™-algoritm och automatiserar leveransen av både basalinsulin och korrektionsbolusar upp till var femte minut för att hjälpa personer med diabetes att enklare undvika höga och låga glukosvärden. Med MiniMed 780G-systemet är det möjligt att anpassa glukosmålet till så lågt som 5,5 mmol/l – lägre än något annat avancerat hybridsystem–för att kunna stabilisera blodsockernivåer och förbättra glukoskontrollen.

”Vi ville ta fram ett system som ytterligare förenklar diabeteshanteringen och anpassar sig till människors liv, med målet att förbättra deras upplevelse," säger Sean Salmon, verkställande direktör och president för Diabetes Group på Medtronic. ”Vi vet att det kan vara utmanande att dagligen behöva beräkna kolhydratintaget innan varje mellanmål och måltid för att se till att rätt mängd insulin doseras. Med detta system får användarna ett extra skyddslager för när de felberäknar sina kolhydrater eller glömmer att ta en bolusdos innan maten, med en algoritm som automatiskt korrigerar för högt glukos vid behov. Vi vill hjälpa människor att ägna mer tid åt att leva sina liv och mindre tid åt att oroa sig över sin diabeteshantering – vi är övertygade om att detta system uppfyller det viktiga målet.”

Patienter som deltog i den kliniska studien gav feedback om att MiniMed 780G-systemet ”gjorde det enklare leva med diabetes och hantera sjukdomen” och att det gjorde ”livet betydligt enklare”.

Förutom den automatiserade algoritmen som inkluderar teknik från DreaMed Diabetes, är MiniMed 780G-systemet lättare att använda och kräver mindre interaktion av användaren[i]. Med tillägget av Bluetooth®-anslutning ger MiniMed 780G-systemet användare och deras anhöriga möjlighet att se glukosdata och trender i realtid på kompatibla iOS- och Android-smartphones via appar. Dessutom kommer vårdgivare att enklare kunna hantera patienter som har systemet eftersom det bara är några få inställningar som behöver justeras för att möjliggöra optimal användning av tekniken.

”Jag är oerhört stolt över det starka samarbetet som resulterade i detta meningsfulla steg framåt med MiniMed 780G-systemet, vilket den kliniska prövningen har visat vara ett fördelaktigt verktyg för ett brett spektrum av patienter och då särskilt ungdomar”, säger professor Moshe Phillip, chef från Institute for Endocrinology and Diabetes, National Center of Childhood Diabetes, Schneider Children's Medical Center of Israel, medgrundare och chefsforskare, DreaMed Diabetes. ”Genom att fortsätta öka automatiseringen av insulinpumpsystem kan vi ytterligare minska bördan för människor som lever med diabetes samtidigt som vi får positiva kliniska resultat.”

Systemet förväntas börja levereras i höst i utvalda länder i Europa. I USA kan MiniMed 780G-systemet endast användas ifoskningsändamål och är inte godkänt för försäljning.

Uppgifterna från tre kliniska studier med MiniMed 780G från Medtronic kommer att presenteras i ett symposium vid den virtuella 80:e Scientific Sessions of the American Diabetes Association.

MiniMed 780G-systemet är en del av den nya Medtronic-portföljen av insulinpumpar med smartphone-anslutning via Bluetooth. Ytterligare system med CE-märkning inkluderar MiniMed™ 770G[ii]-systemet som använder samma hybridteknik med closed loop som det nuvarande MiniMed™ 670G-systemet, som finns tillgängligt i många delar av världen. Det finns också ett MiniMed™ 720G[iii]-system med CE-märke som tillhandahåller värden från en Medtronic-glukossensor utan att automatisera någon insulinleverans baserat på dessa värden. Dessa pumpar i MiniMed™ 700-serien kommer att göras tillgängliga i länder runt om i världen baserat på lokala godkännanden och förordningar på marknaden.

Om Diabetes Group hos Medtronic

Medtronic samarbetar med världssamfundet för att förändra hur människor hanterar diabetes. Företaget har som mål att förvandla diabetesvården genom att utöka tillgången, integrera vården och förbättra resultaten, så att människor som lever med diabetes kan få större frihet och bättre hälsa.

Om Medtronic

Medtronic plc har sitt huvudkontor i Dublin, Irland, och är ett av världens största företag inom medicinteknik, tjänster och lösningar för att lindra smärta, värna om människors hälsa och förlänga livet för miljontals människor över hela värden. På Medtronic arbetar mer än 90 000 personer över hela världen och vi arbetar med läkare, sjukhus och patienter i mer än 150 länder. I företaget fokuserar man på att samarbeta med olika aktörer i hela världen för att ta hälsa och sjukvård Further, Together.

Eventuella framåtsyftande påståenden omfattas av risker och osäkerheter så som beskrivits i regelbundna rapport från Medtronic tillsammans med den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission. De faktiska resultaten kan skilja sig avsevärt från de förutspådda resultaten.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Medtronic sker enligt licens.

[i]När MiniMed 780G-systemet inte använder SmartGuard-funktionen fungerar pumpfunktioner i manuellt läge. I manuellt läge är glukosavläsningarna från Guardian™-sensor 3 inte avsedda att användas direkt för behandlingsjusteringar, utan snarare för att ge en indikation om när ett blodsockertest i fingret/avläsning av blodsockervärde på mätaren kan behövas. Alla anpassningar av behandlingen ska utgå från mätningar med en glukosmätare för hemmabruk och inte från värden som erhålls från Guardian™-sensor 3 i manuellt läge.

[ii]Ej godkänd för kommersiell distribution i USA.

[iii]Ej godkänd för kommersiell distribution i USA.