VÄRLDENS FÖRSTA SJÄLVJUSTERANDE INSULINPUMPSSYSTEM FÖR DIABETES TYP-1 FINNS NU I SVERIGE

 

MiniMed™ 670G-systemet har den mest avancerade SmartGuard™-tekniken från Medtronic och den noggrannaste4 kontinuerliga blodsockermätningen (CGM) – Guardian™ Sensor 3

Stockholm den 10 oktober 2018 – Medtronic plc (NYSE:MDT), den globala ledaren inom medicinteknik, meddelade idag att de lanserar MiniMed™ 670G-systemet, världens första självjusterande insulinpumpsystem1,2,3, i Sverige. MiniMed 670G-systemet är det första och enda systemet som automatiskt och individanpassat tillför basalinsulin 24 timmar om dygnet[1],3.

Detta är det senaste systemet från Medtronic som fick CE-märkning (Conformité Européenne) i juni 2018 för behandling av personer med diabetes typ-1, från 7 år och äldre, med pågående studier för att omfatta ytterligare patientgrupper. I USA, där MiniMed 670G-systemet funnits på marknaden i över ett år, har redan cirka 140 000 människor börjat använt systemet och i verkligheten fått samma grad av förbättring för ”tid inom målområdet” för blodsockervärdena, som den pivotala kliniska prövningen av systemet i USA visade.

”Sedan vi fick CE-märkningen har vi arbetat för att säkerställa att den europeiska marknaden är redo och gett sjukvårdspersonal utbildning i MiniMed 670Gs-systemet. Nu är vi stolta över att kunna erbjuda denna teknik som förändrar livet för alla de tusentals människor som lever med diabetes,” sa Federico Gavioli, Vice President, Diabetes Group på Medtronic, i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

MiniMed™670G-systemet har SmartGuard™Auto Mode – företagets mest avancerade SmartGuard-teknik och den noggrannaste[2] kontinuerliga blodsockermätningen (CGM) – med Guardian™ Sensor 3. De olika teknikerna samarbetar för att justera tillförseln av basalinsulin var femte minut utifrån mätarens blodsockervärden, vilket hjälper till att motverka både låga och höga värden samt att öka tiden inom målområdet, (tid som patienten ligger inom målintervallet på 3,9 -10,0 mmol/L i glukosvärden).

”MiniMed 670G-systemets förmåga att automatiskt stabilisera glukosnivåerna för att förbättra tid inom målområdet kan få stor betydelse i patienternas liv – både kliniskt och vad det gäller deras livskvalitet. Vi är stolta över att kunna leverera denna banbrytande behandling med den mest avancerade automatiseringsnivån som finns på marknaden, och som innebär en lättnad i den ihållande och ständiga hanteringen av diabetes,” sa Johan Lundström, affärsområdeschef för Medtronic i Sverige.

Systemet innehåller dessutom CONTOUR®NEXT LINK 2.4, en blodsockermätare från Ascensia Diabetes Care.

 

Tid inom målområdet

Tid inom målområdet avser den procentandel av tiden som personer med typ 1-diabetes tillbringar i det optimala glykemiska intervallet på 3,9–10 mmol/L. Målet med diabeteshantering är att öka tiden som tillbringas i detta hälsosamma intervall och minimera höga och låga blodsockernivåer, vilka kan leda till både omedelbara och långsiktiga komplikationer. Ett exempel på långsiktiga komplikationer ärskador på blodkärl, vilket i sin tur ökar risken för kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och stroke. Skador på blodkärl kan också leda till synbortfall, njursjukdom och nervproblem. Det är möjligt att öka denna ”tid inom målområdet” varaktigt genom att dra nytta av framstegen inom diabetesbehandling, som MiniMed 670G-systemet med SmartGuard-teknik, som automatiserar tillförseln av basalinsulin.3,4

MiniMed™ 670G-systemet

Om Medtronic Diabetes Group

Medtronic arbetar tillsammans med världssamfundet för att förändra människors sätt att hantera diabetes. Företaget har som målsättning att förändra diabetesvården genom att utöka tillgången, integrera vården och förbättra de kliniska resultaten så att personer som lever med diabetes kan åtnjuta en större frihet och bättre hälsa.

Om Medtronic

Medtronic plc, med huvudkontor i Dublin, Irland, är ett av världens största företag inom medicinteknik, -tjänster och -lösningar som lindrar smärta, återställer hälsan och förlänger livet för miljontals människor runt om i världen. Medtronic har fler än 86 000 medarbetare i hela världen och betjänar läkare, sjukhus och patienter i fler än 150 länder. Företaget fokuserar på samarbete med intressenter runt om i världen för att föra hälso- och sjukvården framåt, tillsammans.

Eventuella framåtblickande uttalanden är föremål för risker och osäkerheter såsom de som beskrivs i Medtronics periodiska rapporter som finns hos Securities and Exchange Commission. De faktiska resultaten kan skilja sig avsevärt från de förväntade resultaten.

Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Se enhetens handbok för detaljerad information avseende bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella biverkningar. För ytterligare information, kontakta din lokala representant för Medtronic

1. Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11.

2. Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 – 232.

3. Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11.

4. Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (16): 1407 – 1408.

5. Garg SK et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163.