OM NYA MEDTRONIC

Medtronic arbetar med nya samarbetsparter, på nya sätt för att förbättra global hälso- och sjukvård. I och med integreringen av Covidien som vår grupp för minimalinvasiv behandling kan vi uppfylla vårdbehoven hos fler människor runt om i världen än någonsin tidigare.

ANPASSA VERKSAMHETEN EFTER MÄNNISKORS BEHOV

Vi strävar efter att förbättra liv genom våra medicinska tekniker och lösningar. Genom att gå samman med Covidien kan vi accelerera och utveckla vår förmåga att skapa meningsfulla innovationer för sjukhus, vårdsystem och vårdpersonal så att de kan leverera bästa möjliga vård till patienter och deras familjer runt om i världen.

INNOVATION FRODAS AV SAMARBETE

Vi är medvetna om att innovation endast är meningsfull om den är säker, effektiv och användbar. Det är därför vi samarbetar med vårdsystem och -leverantörer för att kombinera våra kunskaper med deras kompetens för att ändra det sätt vi samarbetar på för att uppnå bästa resultat.

TA BORT HINDER OCH NÅ UT TILL FLER

I takt med att efterfrågan på vård förändras måste företag som levererar hälsoprodukter och -tjänster vara villiga att göra saker annorlunda. Medtronic och Covidiens samgående visar att vi är måna om att tänka annorlunda när det gäller att lösa problem och bidra till bättre hälsa. Vi kommer löpande att hålla dig informerad om vårt arbete för bättre hälsa för fler människor.