Världsparkinsondagen

PARKINSON Månad

För att öka medvetenhet kring Parkinson's sjukdom

  

Medtronic, organisationer för Parkinsonpatienter och supportrar runt hela världen utökar sitt samarbete för att visa vad Parkinson faktiskt är.

Anslut dig till den globala rörelsen under Världsparkinsondagen och #UniteForParkinsons

#UniteForParkinsons

VAD ÄR <br>PARKINSONS<sup>1</sup>

En kronisk och progressiv rörelsestörning där symptomen kvarstår och försämras över tid.

I takt med att sjukdomen fortskrider minskar produktionen av dopamin i hjärnan, vilket gör att patienten inte kan styra sina rörelser på ett normalt sätt.

VÄRLDS-PARKINSON-DAGEN

INFOGRAFIK

LADDA NED HÄR
#UniteForParkinsons
Infographic - World Parkinson's Day
World Parkinson's Day

PARKINSONS <br>SJUKDOM <br>SYMTOM OCH <br>PROGRESSION

Primära Parkinsonsymtom

Symptoms and progression - World Parkinson's Day
When to consider DBS Therapy - World Parkinson's Day

MEDTRONIC

DBS BEHANDLING

DBS är mycket effektivt för rätt patienter. Det är ett kirurgiskt ingrepp som dämpar många av symtomen från Parkinsons sjukdom genom elektrisk stimulering.

LÄR DIG MER <br>OM HUR <br>VÅR DBS-<br>BEHANDLING HJÄLPER <br>MÄNNISKOR MED <br>PARKINSONS

LÄS MER

LÄR DIG MER OM <br>SJUKDOMEN FRÅN DE SOM <br>LEVER MED PARKINSONS

”Jag såg att mina symtom förbättrades. Jag kände att mina symtom förbättrades. Idag kan jag springa, lyfta vikter, jag kan arbeta på gården, jag kan använda sax och jag kan skriva igen.”

Adrián från Argentina
Upplever fördelarna med djup hjärnstimulering
för Parkinsons sjukdom

  

”Jag kan gå ut nu, jag kan gå hemifrån utan att behöva oroa mig. DBS har minskat dyskinesin med 90 % och nu kan jag fortsätta med de aktiviteter jag älskar, såsom matlagning och broderi.”

Janet från Storbritannien
Upplever fördelarna med djup hjärnstimulering för Parkinsons sjukdom

World Parkinson's Day
World Parkinson's Day

Resultaten kan variera från patient till patient. Inte alla som får behandling med DBS från Medtronic uppnår samma resultat. En del människor kan uppleva en betydande symtomlindring med DBS-behandling och andra bara en minimal lindring. Prata med din läkare för att utreda om Medtronics DBS-behandling kan vara något för dig.

Mer information kan du få från ditt vårdteam som kan förklara fördelar och risker samt ge dig viktig säkerhetsinformation:

1

www.epda.eu.com